Vi socialdemokrater i Kinda gladdes åt ett ökat stöd i valet 2014. Ytterligare 200 Kindabor valde vårt parti, som är det överlägset största i Kinda. Vi tar väljarnas växande förtroende på största allvar, och snart fyra år senare konstaterar vi att vi lyckats leva upp till väljarnas förväntningar. Det är ingen skrytvals att påstå att de flesta kurvor pekar i rätt riktning efter fyra år med Socialdemokraterna som drivande kraft i Kinda. Vårt samarbete med M och KD har resulterat i en positiv utveckling för Kindabygden.

Vi socialdemokrater hoppas på väljarnas förtroende att leda kommunen även under kommande mandatperiod. Kinda, som de flesta mindre landsbygdskommuner, står nämligen inför stora utmaningar. Vi vet att Kinda har utmärkta möjligheter att hävda sig och är övertygade om att en stark, lyhörd och samlande socialdemokrati är garanten för att dessa möjligheter tas tillvara.

Kinda i dag: Stabil tillväxt, en växande befolkning, lägst arbetslöshet i Östergötland, ökat bostadsbyggande, den tionde tryggaste kommunen att bo i (enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), fortsatt goda vitsord för skola och omsorg, med mera.

Mycket har hänt sedan 2014: Horn: fler platser inom barnomsorgen, ökat öppethållande på biblioteket, upprustning av Hornåbergs camping med mera. Rimforsa: lekplats, planering för idrottshall, utbyggnad av vattenverket, beslut om byggandet av Framtidens skola, med mera. Kisa: skatepark, bad vid Värgårdsudde, renovering av Bäckskolan, dragning av fiber med mera.

Kanske viktigast av allt: Flera strategiskt viktiga projekt som tidigare majoriteter misslyckades med har tagit rejäla och påtagliga steg framåt. Idrottshallen på Hackel är ett exempel. Räddningstation i Kisa ett annat. Den fördjupade översiktsplanen för Rimforsa ännu ett. Den senare ger utmärkta förutsättningar för bostadsbyggande och företagande i Rimforsa – som med närheten till dynamiskt växande Linköping är strategiskt viktig för Kinda.

Vi noterar med glädje och tillfredsställelse de signaler om nya bostäder som droppar in – från Rimforsa, Kisa, Horn och Björkfors. Kindabygden är attraktiv!

Nu närmast handlar det om att säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen, såväl för den kommunala verksamheten som för näringslivet, och vidare att säkerställa finansiering och utbyggnad av fiber på landsbygden. Vi socialdemokrater fortsätter att bevaka för Kindabygden viktiga frågor som vårdcentralen och Stångådalsbanan.

Vi har redan startat operation dörrknackning – ett av flera sätt att få veta vad just du har för synpunkter och önskemål. Hör gärna av dig direkt med frågor, synpunkter och förslag! Tillsammans utvecklar vi Kinda.

Torbjörn Mellgren

ordförande Socialdemokraterna Kinda