När klimatfrågan diskuteras i Sverige är tongången oftast väldigt negativ. Det målas upp domedagsprofetior och det talas ständigt om att det behövs mer protektionism, mer förmynderi och fler regleringar. Men när det kommer till miljö finns det många anledningar till att vara positiv. Utsläppen av koldioxid har slutat att öka, fler och fler människor är benägna att ändra sina livsvanor och dagligen uppfinner företag och entreprenörer ny miljövänlig teknik som gör vårt samhälle mer hållbart. Orsaken till dessa framgångar stavas inte protektionism och regleringar utan innovation, frihandel och tillväxt.

Dagens miljöpolitik utgår från uppfattningen att det är marknadsekonomi och tillväxt som är problemet. Det är utifrån det antagandet som Miljöpartiet vill göra det dyrare att köpa utländskt kött, det är utifrån det antagande som Socialdemokraterna vill införa en flygskatt, det är helt enkelt det antagandet som förblindar dagens vänster och hindrar förslag som verkligen skulle göra skillnad. Det är dags att illusionen bryts.

Regleringar och skatter motverkar just det som kommer vara lösningen på alla de olika klimatproblem som kan ses idag, ny teknik. Nya uppfinningar och ny teknik skapas inte genom att en tjänsteman på en myndighet pekar ut rätt riktning. De skapas av företagare och entreprenörer som vågar tänka i nya banor. Då gäller det att underlätta för företagen genom att skapa en konkurrenssituation där olika idéer och uppfinningar bryts mot varandra och lämnar den bästa och mest effektiva kvar. Det som absolut inte får hända är det som sker just nu. Att innovationer och företagande tyngs ned av skatter och regleringar.

Politikens roll är istället att sätta upp generella ramverk som företag och entreprenörer kan agera inom. Ramverk som uppmuntrar miljövänlig innovation och tillväxt. Ett sådan ramverk skulle kunna vara en generell koldioxidskatt. På så sätt gynnas de företag som satsar på miljön, som arbetar för att vara mer effektiva och bryta ny mark medan de som struntar i miljön och kör på i samma gamla hjulspår missgynnas.

En generell koldioxidskatt är bara ett exempel på hur politiken kan gynna innovation och nytänkande. Det viktigaste är dock att politiken inte står i entreprenörernas väg. Illusionen om att entreprenörer och företag är en del av problemet måste brytas. Uppfinnande och nytänkande måste uppmuntras, inte motarbetas.

Henrik Dalgard

vice distriktsordförande MUF Östergötland