– Vafan håller ni på med?

Statsministerns fråga tål att återanvändas i fler sammanhang än de som handlar om bilbränder.

Sverige har brunnit hela sommaren och det politiska eftersläckningsarbetet har resulterat i förslag som inte kommer i närheten av de åtgärder som forskningen är rörande överens om behövs för att vi ska klara våra nationella och internationella åtaganden och, i slutänden, vår överlevnad.

Mänskligheten befinner sig i en tid där vår, och flera andra djurarters existens, hänger på att vi minskar den globala uppvärmningen, kraftigt. För det behövs modiga politiker som vågar ta frågan på det allvar situationen innebär. Det räcker inte med subventioner av “bättre” fordon eller miljonrullning för att återskapa våtmarker. Utan tuffa regleringar som komplement är det att kasta pengarna i sjön.

Klimatfrågan bör vara en fråga som är överordnad andra och måste integreras i samtliga politikområden. Vi kan inte “göra klimat” av vissa frågor och utelämna andra. Om vi menar allvar med att ens komma i närheten av utsläppsbegränsningar och ambitionerna om att begränsa den globala uppvärmningen. Vi behöver helt enkelt mindre “klimatpolitik” och mer politik för klimatet.

Politikens uppgift är ibland att fatta svåra beslut med bristfällig information. Detta är inte en sådan situation. Väl underbyggd information från 99,94 procent av världens samlade klimatforskare pekar i en tydlig riktning – klimatet förändras och vi är ansvariga för den förändringen.

Allvaret inför den globala uppvärmning måste erkännas av alla politiker. Tiden är knapp och det finns åtgärder som vi behöver ta itu med direkt. Vi förväntar oss att nästkommande regering och nuvarande riksdag tar vetenskapens larm på allvar och agerar i linje med forskarnas rekommendationer.

För att hjälpa våra förtroendevalda så har vi följande checklista som bör påbörjas innan årets slut.

Lyssna påklimatvetenskapen. Sätt målsättningar om minskningstakt för växthusgasutsläpp i den takt som krävs enligt den senaste klimatvetenskapen, vilken säger att nollutsläpp till 2045 inte räcker. Gör målsättningarna bindande.

Flytta pengarna. Se till att inga offentliga medel, såsom våra pensionspengar, investeras i fossila bränslen.

Skydda skogen. Skydda 20 procent av den produktiva skogsmarken och bruka resterande 80 procent hållbart.

Vegonorm. Halvera köttkonsumtionen till 2030 och se till att växtbaserad mat blir norm inom alla offentliga verksamheter.

Dessa förslag är en lägstanivå och en början på en seriös ansats för att ta tag i Sverige och klimatet. Alternativet finns inte eftersom vi går mot en framtid där vi inte längre har några valmöjligheter.

Även om Sveriges klimatarbete toppar flera listor så betyder inte det att det vi gör är tillräckligt. Vi jämförs med en otillräcklig omvärld, och det gör att även Sveriges nuvarande klimatpolitik inte håller måttet.

Sveriges klimatpolitik måste bli bra, på riktigt. Inte bara minst dålig. Vi har inte tid att vänta. Klimatet har inte kunnat vänta på många, många år. Så till er politiker som hellre håller på med sandlådepolitik istället för att låta klimatpolitiken toppa er agenda, till er har vi bara en fråga: Vafan håller ni på med?

Frode Pleym

Sverigechef Greenpeace

Rolf Lindahl

talesperson för klimatfrågor, Greenpeace Sverige