Ungdomar över hela världen har förstått det högerpopulismen envist förnekar, nämligen att en klimatomställning är nödvändig. Skogsbränder, färskvattenbrist, döende hav och storstäders förorenade luft som inte går att andas – är det så vi ska ha det? Nej, säger vi socialdemokrater, det är inte den värld vi tänker lämna åt våra barn.

Klimatet och miljön är en framtidsfråga som inget land kan lösa på egen hand. EU ska samordna och inspirera medlemsländerna att minska sitt klimatutsläpp. Det ska vara enklare att fatta medvetna gröna val, till exempel att köpa biljett och åka tåg i Sverige och Europa.

Socialdemokraterna vill minska EU:s klimatutsläpp med minst 55 procent till år 2030. Det måste det bli ett stopp för utarmningen av den biologiska mångfalden och ekosystemen i Europa men också resten av världen.

Vi socialdemokrater vill att EU ska ta ledningen i arbetet för en rättvis klimatomställning. Samtidigt drar Sverigedemokraterna och Moderaterna benen efter sig och spjärnar emot alla försök att driva igenom en strängare klimatlagstiftning.

Ökad forskning och klimatsmart innovation är självklart. För att få något att hända vill vi socialdemokrater inrätta världens största forskningsprogram inom EU. 350 miljarder kronor behöver omfördelas från dagens jordbruksbudget till forskning på klimatområdet, forskning för minskade koldioxidutsläpp i städerna, rena och plastfria hav, hållbara batterier och förnybar energi.

Genom ambitiösa klimatmål och mer innovationer samt klimatsmarta lösningar kan företag i Europa erbjudas möjlighet att leda miljöutvecklingen – på köpet kommer nya arbetstillfällen. Bioekonomins och skogsnäringens enorma potential att framställa klimatsmarta produkter är bara ett exempel på nya jobb i Sverige och i Europa – inte minst på landsbygden.

Det är dagens EU-politik som bygger samhället starkare i framtiden. Det är hög tid för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Europa.

EU-samarbetet ska bidra till bättre miljö och minskat klimathot. Det spelar roll vem som har makten i EU. Gå och rösta den 26 maj. Rösta på Socialdemokraterna.

Johan Löfstrand (S)

riksdagsledamot från Linköping