Styret för Region Östergötland har aviserat en skattehöjning med 85 öre år 2020. Det skulle innebära att vår region går från bland de lägsta skattesatserna, till över genomsnittet i landet. För östgötar med hygglig inkomst kommer den förmodligen inte svida alltför mycket, men för dem som lever mer på marginalen kan höjningen bli kännbar. Det är förstås ett starkt motargument till skattehöjningar – den offentliga gräver djupare i människors plånböcker. Därtill kommer den allvarliga effekten att regionen kan förlora i attraktionskraft.

Många har säkert förståelse för, ja, till och med välkomnar skattehöjningen och det välbehövliga tillskottet på 850 miljoner kronor till sjukvården. Att läget inom den östgötska vården är minst sagt ansträngt, har nog undgått få. Trots besparingar och vidtagna åtgärder för att försöka förbättra situationen, bedömer det politiska styret att gränsen är nådd och att valet står mellan storvarsel och nedläggningar eller skattehöjning. Politikerna väljer det senare.

Ingenting pekar på att östgötarna kommer behöva mindre vård framöver. Befolkningspyramiden är vänd uppochner, vi blir allt äldre och friskare – till en viss gräns. Två miljoner svenskar är i dag över 65 år. Även om mediciner och behandlingsmetoder blir allt effektivare, och digitaliseringen medför stora möjligheter till effektivisering, innebär en åldrande befolkning krav på mer resurser. Med tanke på sjukvårdens situation i dag – och utmaningar imorgon – är beskedet om skattehöjningen begripligt.

Med det sagt, vill vi betona vikten av strategi framåt. Regionens välmående är beroende av fler människor och arbetstillfällen, och som ovan nämnt kommer en skattehöjning av det här slaget påverka regionens attraktionskraft. För potentiella invånare och företag kan det vara skillnaden som avgör vart man väljer att flytta.

Därför är det oerhört angeläget att regionstyret, som ansvarar för den regionala utvecklingen, kompenserar med åtgärder som höjer attraktiviteten. Såsom exempelvis ökad regional marknadsföring, och effektivare samarbeten över kommun- och länsgränser gällande utbildning, företagsetableringar och besöksnäring. För att nämna några saker.

Ökad attraktivitet innebär att fler vill bosätta sig och etablera sig här. Det ger arbetstillfällen och ökade intäkter till välfärden. Med en fungerande strategi för en välmående region finns möjligheten att se tillbaka på den nu aviserade skattehöjningen som tillfällig och istället justera skattesatsen neråt. Vi ser fram emot den ökade aktiviteten på området och deltar gärna i arbetet framåt för ökad regional attraktionskraft.

Johanna Palmér

vd

Maria Björk Hummelgren

ansvarig Tillväxt och analys

Östsvenska handelskammaren