Det finns inget givet motsatsförhållande mellan pris och kvalitet i äldrevården. Det vet Kristina Edlund (S) och Mikael Sanfridson (S) mycket väl när man i ett debattinlägg som svar på ett utspel från KD försöker ge sken av detta.

Den konkurrensutsättning av vård och omsorg som Socialdemokraterna i Linköping själva mycket aktivt medverkat till har gynnat både vårdtagare och skattebetalare då den både lett till högre vårdkvalitet och lägre kostnad. Alla undersökning som hittills gjorts har också visat att det som helhet inte är någon skillnad i kvalitet mellan privat och kommunalt utförd vård. Däremot har konkurrensen generellt sett varit till gagn för kvalitetsutvecklingen.

Med andra ord, det råder inom detta område samma logik som i de flesta markandsanpassade verksamheter. De oacceptabla fall av vanvård som vid olika tillfällen uppmärksammats har tyvärr förekommit både hos privata och kommunala vårdgivare och har inget med konkurrensupphandlingen i sig att göra utan har kunnat ske på grund av brister i kommunernas upphandling, kontroll och uppföljning.

Försöken att utmåla konkurrensupphandling som något som ställer kvalitet och pris mot vartannat har därför inget med verkligheten att göra. Det handlar så gott som uteslutande om politisk demagogi från den politiska vänsterkanten där man, i avsaknad av den socialistiska revolutionen, i konkurrensupphandlingen tycker sig ha funnit en dogmatisk plattform för att försöka införa någon slags kommunal planekonomi.

Sedan kan jag ha viss förståelse för att man av andra skäl vill ha annan fördelning mellan privat och kommunalt utförd verksamhet. Men då tycker jag att det i så fall vore hederligare att tillstå detta än att försök odla myten om att man genom konkurrensupphandling har att välja mellan kvalitet och pris fast det i realiteten syftar till att uppnå bästa kvalitet till lägsta kostnad. I den mån det finns brister inom vården beror det inte på konkurrensutsättningen utan på det enkla faktum att man får det man betalar för.

Roland Larsson (C)

f d kommunalråd och riksdagsledamot