Nedskräpning är ett stort problem. En stökig och smutsig närmiljö irriterar majoriteten av befolkningen. Dessutom ser vi en trend där nedskräpningen tycks öka, samtidigt som färre bestraffas för att det sker. Likaså kostar skräpet pengar för skattebetalarna och gör stadsmiljön både otrevligare och otryggare. Ordningsvakter måste få bättre resurser att både stoppa och avvisa folk som skräpar ner, och att tillkalla polis. Det börjar bli dags för Linköping att ta krafttag mot nedskräpningen.

I en opinionsundersökning genomförd i år av Novus uppger 93 procent av svenskarna att de ser nedskräpning som ett generellt problem. 41 procent uppger att det är ett mycket stort problem. Problemet är särskilt stort för markägare i Sverige, både på landsbygden men även i stadsnära miljöer. Där uppger 9 av 10 att nedskräpning är ett problem för dem.

Om nedskräpning på offentliga platser i Sverige ökat generellt är inte fastslaget, eftersom det inte finns någon officiell statistik över detta ännu. 55 procent av svenskarna menar dock att nedskräpningen har ökat i samhället. Det är skäl nog att agera.

Nedskräpningen för även med sig långt fler problem än en skitig lokalmiljö. Naturvårdsverket påpekar till exempel att områden som är nedskräpande lätt hamnar i en negativ spiral. Människor undviker platsen, andra former av skadegörelse blir vanligare och området börjar upplevas som mer otryggt. Likaså medför nedskräpningen stora kostnader för kommunerna, pengar som hade kunnat gå till annat än sanering.

Sedan 2011 kan polisen bötfälla personer som skräpar ner. Trots det bötfälls allt färre samtidigt som allt tyder på att nedskräpning ökar. Det har visserligen aldrig varit särskilt många som bötfälls för brottet men sedan det blev olagligt har det blivit ännu färre. 2013 delades 243 böter ut för detta. Förra året hade siffran sjunkit till 102. Denna utveckling är inte acceptabel, särskilt när skadorna av nedskräpningen är större än man ofta kan tro.

Kommunala ordningsvakter har inte i idag möjlighet att bötfälla personer som skräpar ned. Lagstiftningen bör ses över så att detta kan ändras och Linköping bör ansöka om vara pilotkommun för ett sådant projekt. På samma sätt som att parkeringsvakter har rätt att bötfälla felparkerare, trots att de inte är poliser. Om kommunen får behålla intäkterna ökar incitamenten för att arbetet prioriteras lokalt.

Nedskräpningen har blivit ett allt större problem. Den stör människor i deras vardag, skapar otrevliga stadsmiljöer och kostar stora pengar. Det börjar bli dags att ta i hårdare för att stoppa detta.

Sara Skyttedal (KD)

Kommunalråd Linköping