Att bryta ensamheten bland äldre handlar ett av Socialdemokraternas löften om inför valet i höst. Den ofrivilliga ensamheten bland äldre är ovärdig, skadlig och måste motverkas. Det är därför bra att Socialdemokraterna lyfter ämnet men det är samtidigt anmärkningsvärt att man som styrande parti i Linköpings kommun säger nej till flera förslag som faktiskt kan göra något åt den ofrivilliga ensamheten bland äldre redan idag.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid flera tillfällen föreslagit att det i förfrågningsunderlag vid upphandlingar av driften av äldreboenden ska ställas krav på att vinnande utförare ska se till att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler. Vid samtliga tillfällen har Socialdemokraterna sagt nej till dessa förslag. Istället presenterar Socialdemokraterna ett löfte om att bryta ensamheten bland äldre bland annat genom att se till att alla äldreboenden ska få wifi, men först till år 2020.

Att hålla kontakt med anhöriga och vänner oavsett var i världen de befinner sig tack vare Skype, Messenger eller liknande är fantastiska möjligheter och för många av oss är detta också en självklarhet.

Tekniken ska även vara ett naturligt inslag i genomförandet av aktiviteter på äldreboenden. Men för alla dem som bor på äldreboende i Linköping utan tillgång till wifi är inte detta lika självklart eftersom denna digitala teknik kräver enkel tillgång till internet. Linköpingsmoderaterna vill därför att wifi ska finnas tillgängligt på alla kommunala äldreboenden, servicehus, vårdboenden och trygghetsboenden.

Vi vill redan nu införa det som ett krav i nya upphandlingar. Som man röstar får man surfa!

Fredrik Lundén (M)

vice ordförande i äldrenämnden