På lördag skriver tusentals ungdomar högskoleprovet, i hopp om att förbättra sina chanser att komma in på sin drömutbildning. Denna chans vill den rödgröna regeringen begränsa. Den utredning som Socialdemokraterna presenterade under hösten föreslog kraftiga begränsningar av högskoleprovet. Vi säger nej till regeringens förslag. Socialdemokraterna ska inte tillåtas krossa framtidsdrömmar för Sveriges unga.

Regeringen vill alltså sopa undan chansen för gymnasieelever att skriva högskoleprovet genom att införa en åldersgräns från året man fyller 19. Hade man gjort det idag skulle en tredjedel, omkring 20 000 ungdomar, hindrats från att skriva högskoleprovet. Socialdemokraterna vill dessutom förkorta giltighetstiden från fem till tre år samt sätta en gräns på antalet gånger man får skriva provet (tre gånger på tre år).

Högskoleprovet är inte perfekt. Men vi ser hellre att man utvecklar provet än att man avvecklar det.

Vi i Moderat skolungdom och Moderata studenter vill att provet ska innehålla ämnesspecifika delar. Om du exempelvis vill komma in på juristlinjen svarar du på frågor som prövar om du är lämplig för den linjen. På så vis kan högskoleprovet till större del visa om den blivande studenten kommer att klara av studierna på linjen hen önskar gå.

Förslagen som regeringen ställer sig positiva till kommer slå hårt mot de personer som redan har det tufft. Det är personen som kanske hade det svårt hemma under gymnasietiden, killen som lidit av psykisk ohälsa eller tjejen som fick orättvisa betyg. För många unga är högskoleprovet en andra, kanske till och med tredje chans att förverkliga drömmar om jobb och utbildning som man kanske haft sedan barnsben. Stefan Löfven, dessa personer har redan haft det tufft, vi ska inte begränsa deras möjlighet att förbättra sin chans till en drömutbildning.

Sverige får aldrig bli ett land där politiker skapar trösklar för människor som drömmer om en hoppfull framtid. Vi kommer göra allt för att stoppa det. Stefan Löfven, du ska inte tillåtas krossa framtidsdrömmar för Sveriges unga.

Emelie Taimi

ordförande Moderata Studenter Linköping

Jacob Cernvall

ordförande Moderat Skolungdom Östergötland