Ordförande i kyrkoråd/kyrkofullmäktige för Folkungabygdens pastorat har i svar gjort ett försök att låta som att pastoratet inte har gjort något fel när man bedriver näringsverksamhet i bolag som till exempel bageri. Verkar inte finnas några betänkligheter hur man använder medlemmarnas kyrko- eller begravningsavgift och påpekar att detta inte är skattemedel.

Ja, det är riktigt att det numera är en avgift varav den sistnämnda är obligatorisk. Avgifterna uppfattas som en skatt och därmed ökar kraven på hur man förvaltar dessa medel samtidigt som risken för korruption ökar. Att bedriva bageri är inte en naturlig koppling till kyrkans verksamhet. Det slår undan benen för andra med liknande verksamhet. Lika beklagligt att deras anställda inte får behålla sina jobb på grund av illojal konkurrens.

Ett försvar tycks vara att man alltid bedrivit näringsverksamhet. Ja, men då har det varit inom skogs- eller jordbruk som genererat likvida medel under flera generationer. Frågan kvarstår hur detta förvärv kan ske genom ett lånelöfte på 4 miljoner till holdingbolaget som i sin tur lånar ut till dotterbolaget. Hur kan kanslichef godkänna att bolaget får utnyttja lånelöftet för att nästa dag som vd utnyttja dessa medel för lämpliga inköp? Tala om jäv och risk för korruption. Hur kan kyrkan betala lön för arbete i bolagen som borde belasta bolaget eller göra inköp av utrustning som används i kyrkan och bolagen? Det finns många frågor som inte besvarats.

Förslaget att driva borgerliga begravningar var enligt svaret att gå lite väl långt och jämförde en vegan att öppna köttaffär. Om det är någon verksamhet som kyrkan bedriver så är det Kyrkans Begravningsbyrå. Tror knappast att dessa byråer tackar nej till borgerliga begravningar om man kan tjäna pengar och också kompensera sig för de som inte väljer kyrklig begravning.

Kyrkans Begravningsbyrå är ett bra exempel där man inte kan hålla reda på sina roller: Huvudman – Trossamfund – Själasörjare – i många fall även vd för byrån. Här finns inte en chans för familjen att säga nej till hela paketet. Med eftertryck vill jag hävda att det inte går att vara huvudman (myndighetsutövare) och samtidigt bedriva näringsverksamhet inom samma område. Hur skulle det se ut om Skatteverket startade upp lokala kontor dit man kunde vända sig för att få hjälp med sin deklaration mot betalning? Då har myndighetsutövningen satts ur spel då det blir näringsverksamhet.