Replik till Björneke (S), Hillerbrand (MP), Alsén (MP), 2/3.

Skribenterna lyckas inte lugna mig när de påstår sig ha en politik för en livskraftig landsbygd. Landsbygden behöver mer än svepande formuleringar.

De insinuerar även felaktigt att jag skulle se landsbygden som särintresse. För Centerpartiet är den en fundamental del av kommunen. Snarare är det deras egen syn som uttrycks. I sitt politiska program för Linköping handlade faktiskt 41 sidor om centralorten och mindre än en halv sida om området utanför. S/MP/FP glömde alltså landsortens nära 45 000 invånare. Tydligare kan det inte bli.

Det märks även i agerandet kring Brokinds idrottshall. Man hade ju kunnat tolka deras "fina" ord om att hallen är "ett första steg i en god utveckling", skulle betytt att de avser bygga den stegvis, med 20 meters bredd, och utbyggbar till fullstor på 20 x 40 meter. Det är tyvärr inte sant. Den av Alliansen tidigare planerade fullstora hallen, har raskt bantats ner till halv storlek och med mått som helt omöjliggör framtida utbyggnad. S/MP/FP tycker nämligen inte de i Brokind med omnejd behöver en hall för handboll, innebandy, med mera, vare sig nu eller i framtiden. Nej, de kommer alltjämt tvingas till långa bilresor, då cykel och buss inte alltid är ett alternativ. Så ser Miljöpartiets klimatsmarta samhälle ut i verkligheten.

Centerpartiet värnar hela kommunen och då en ny stor skola med idrottshall byggs i Brokind ska de självklart byggas som del i ett socialt och miljömässigt långsiktigt hållbart samhälle. De ska stå kvar i 50–100 år och under den tiden kommer behovet av fullstor hall att finnas. För oss gäller denna utgångspunkt i Brokind likaväl som i Sturefors, Ekängen eller Vallastaden. Det krävs mod och vilja att bygga det goda lokalsamhället, något S/MP/FP saknar.