I höst blir det äntligen möjligt att få studielån för att ta körkort. Det är en välkommen reform som vi kämpat för länge, men den omfattar inte tillräckligt många. Enligt det som hittills har kommunicerats innebär regeringens nya reform att vissa långtidsarbetslösa och ungdomar utan både arbete och gymnasieutbildning kan få studielån för körkortsutbildning. Här i Östergötland handlar det om drygt 7 800 av de totalt nästan 57 000 östgötar som är körkortslösa. Det är bra, men det räcker inte.

Att ha körkort är i dag avgörande för vissa yrken. Enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv ställer sex av tio arbetsgivare krav på körkort. Samtidigt saknar 22 procent av östgötarna i förvärvsarbetande ålder körkort, enligt ny statistik som LO och SSU beställt från SCB och Transportstyrelsen. Allra lägst är körkortsinnehavet bland ungdomar, arbetslösa och bland utrikes födda kvinnor. Det vanligaste skälet till att fler inte tar körkort är, enligt Statens väg- och transportsinstitut, att de inte har råd.

Körkort ska inte vara ett privilegium för några få, utan en möjlighet för alla. LO och SSU föreslår därför att:

- CSN-lån ska erbjudas till alla som vill ta körkort, inte bara vissa utvalda grupper.

- B-körkort görs till en arbetsmarknadspolitisk insats. Körkortsutbildning ska erbjudas när Arbetsförmedlingen bedömer det avgörande för den arbetssökandes anställningsbarhet.

- Valbar körkortsundervisning införs på gymnasiet. Körkortsundervisningen ska erbjudas som valbar kurs i alla gymnasiala utbildningar, inte bara i fordonsprogrammet.

För många kan körkort vara inträdesbiljetten till det allra första jobbet. För andra kan det innebära en möjlighet att byta ut sms-anställningen till en trygg heltidstjänst eller att man vågar byta bana från ett yrke där man inte trivs. Våra förslag skulle förbättra både matchningen och rörligheten på arbetsmarknaden. Det leder i sin tur till stora vinster både för individen och för samhällsekonomin.

Körkort ska inte vara en klassfråga. Vanligt folk måste ha råd att ta körkort. Det är så vi bygger en jämlikare arbetsmarknad och ett jämlikare samhälle.

Lisa Nåbo

SSU Östergötlands ordförande

Majlene Westerberg

LO-distriktets ordförande