Behovet av skolplatser är stort i Linköping. Under de närmaste tio åren kommer antalet elever inom både gymnasieskolan och grundskolan att öka betydligt och fler utbildningsplatser än idag kommer att behövas. Det kommer krävas hårt arbete om dessa platser ska kunna uppbringas i tid. Därför förskräcker Alliansens besked om Kungsbergsskolan. Istället för 900 högstadieplatser blir det 700 platser. Detta i ett läge där inte ens de planerade 900 platserna täckte behovet. Dessutom skjuts färdigställandet fram från 2022 till 2025.

Alliansen anser att kostnaden för det ursprungliga förslaget blir för hög och vill därför bygga en mindre skola. Det innebär dock att fler skolplatser behövs någon annanstans och då är det istället Alliansens förslag som blir dyrt. Att bygga en skola som påminner om en byskola i storlek på den dyraste typen av mark vi har i Linköping när vi har en enorm brist på skolplatser är att slösa med skattebetalarnas pengar.

Nu har vi chansen att på en central tomt bygga en skola som uppfyller en stor del av de behov Linköping står inför. En högstadieskola med minst 900 elever, och gärna fler, täcker en viktig del av kommande behov. Att även inrymma Kulturskolan gör att lokalerna kan användas även kvällstid, gärna också till evenemang och uppträdanden. Idrottshallar kan användas av såväl idrottsföreningar som kulturföreningar. Med byggnader som används till fullo är pengarna väl spenderade och gynnar en stor del av Linköpings unga på olika sätt.

Artikelbild

| Alliansen vill att nya Kungsbergsskolan ska rymma 700 elever och inte 900 som var tidgare överenskommelse mellan S och M.

Bristen på utbildningsplatser i Linköping riskerar att bli akut inom ett fåtal år, när nu behovet av högstadieplatser ökar med hundratalet varje år. Alliansen bestämmer sig i det läget för att krympa pågående skolbyggnation. Hur ser Alliansen strategiska plan för utbyggnad av grund- och gymnasieskolan ut? Finns det ens någon?

Nej, Alliansen, nu är det dags att lyfta blicken och se vilka vi bygger ett samhälle för, och säkra att det kommer finnas skolplatser för alla barn och unga i Linköpings kommun de kommande åren. Vi behöver bygga en ny Katedral- eller Folkungaskola, en skola som ska förse Linköpingsborna med utbildning i 100 år. Då måste vi våga satsa tänka långsiktigt för våra barn och ungas skull.

Rebecka Hovenberg (MP)

gruppledare, Miljöpartiet i Linköping

Cecilia Gyllenberg Bergfasth (MP)

ledamot i barn- och ungdomsnämnden