Med förvåning läser vi hur Sara Skyttedal (KD) på sitt twitterkonto kallar Tinnerbäcksbadet en ”vattenpark” vars renovering hon säger är slöseri med skattemedel.

Det Sara Skyttedal slarvigt kallar ”vattenpark” är ett välbesökt utomhusbad som funnits i Linköping sedan 1938. Den så kallade ”vattenparken” består i själva verket av en badsjö, ett barnbad, en 50-metersbassäng och strand med möjlighet till sport och aktivitet.

Tinnerbäcksbadet är mycket uppskattat av Linköpingsborna. I en kommun där det saknas centralt belägna sjöar fyller det en extra viktig funktion. Till skillnad från Sara Skyttedal har inte alla Linköpingsbor möjligheten att ta bilen till en sjö för att bada.

Det Sara Skyttedal åsyftar med ”slöseri med skattemedel” är en välbehövlig renovering av Tinnerbäcksbadet. Det behöver rustas upp och ska samtidigt utvecklas för att bättre möta framtiden och behoven som finns i Linköping.

Här finns olika möjligheter. Vi kan sätta simsport och bad i fokus, låta Tinnerbäcksbadet blomma upp i en öppen park- och naturmiljö samt lyfta fram det anrika badets kulturvärden.

Tinnerbäcksbadet är en pärla och vi är tämligen övertygade om att många Linköpingsbor tycker det är värt att bevara och underhålla. Det vore på sin plats om Sara Skyttedal gjorde sig möda att lära känna kommunen hon är betald heltidspolitiker inom. Här ser vi hur det går när man som politiker inte tillbringar särskilt mycket tid i Linköping och hamnar helt fel i sin analys.

En stilla undran från oss är om medlemmarna i KD står bakom uttalandet om ”vattenpark”.

Koalition för Linköping

Kristina Edlund (S)

kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Rydhagen (MP)

kommunalråd

Gunnar Broman (L)

kommunalråd