Replik på "Förmynderiet är starkt", ledare, 23/4.

Christian Dahlgren går i högt tonläge till attack mot vad han kallar förmynderilobbyn, alltså alla vi som vill värna den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

Visst kan det låta trevligt med gårdsförsäljning av lokalproducerat öl, vin och cider. Men det Dahlgren får att låta som en besöksnäringsvinst skulle snabbt få mer otrevliga effekter. Det handlar om att gårdsförsäljning inte är förenligt med EU:s regler för att kunna ha detaljhandelsmonopol för alkoholdrycker. Tillåts gårdsförsäljning omöjliggörs samtidigt Systembolaget. En viktig detalj ledarskribenten helt undviker att redogöra för. EU:s lagstiftning omöjliggör helt enkelt att tillåta gårdsförsäljning och samtidigt bevara den svenska restriktiva alkoholpolitiken.

Det finns i Sverige cirka 500 000 personer med missbruk eller beroende. Majoriteten av dessa, cirka 330 000, har alkoholproblem. Alltför många barn har föräldrar som missbrukar alkohol. Folkhälsomyndigheten räknar med att så många som 385 000 barn lever i familjer där den ena eller båda föräldrarna har en riskkonsumtion av alkohol.

Vad skulle då effekten bli av att lämna den restriktiva alkoholpolitiken med monopol?

- Ytterligare 29 000 fall av misshandel per år.

- Ytterligare 8 000 fyllekörningar.

- Ytterligare 1 400 alkoholrelaterade dödsfall.

Ovanstående är några av de konsekvenser som ett av skaffande av alkoholmonopolet skulle medföra enligt en rapport som refereras i Alkoholrapporten 2017.

Visst skulle det vara trevligt med en lokalproducerad öl under vårens konstrunda på den östgötska landsbygden. Men till vilket pris?