Kvinnor står i bredd världen över och säger ”Stopp, nog nu!”. #metoo har spridits över världen som en lavin, som ingen längre kan stå emot. Vittnesmål om sexuella övergrepp i bransch efter bransch. Nära hundra år efter att kvinnor har fått rösträtt, blir det smärtsamt tydligt hur långt ifrån jämställdhet vi är. Det är också tydligt vad som behöver förändras.

Jämställdheten i ett samhälle kan mätas på olika sätt. Högern gör det genom antalet kvinnliga företrädare i bolagsstyrelser och genom antalet kvinnliga höginkomsttagare. Vi i vänstern gör det genom att se hur de flesta kvinnor, hur du och jag, värderas i relation till män. Vilka möjligheter vi kvinnor har att styra över våra liv och vilken reell makt vi som kvinnor faktiskt har. Sexuella trakasserier är vanligare bland de som har en osäker situation på arbetsmarknaden, de som jobbar timmar, de som går på korta kontrakt.

Även om vi skulle vilja säga att pengar inte är viktiga, så spelar innehållet i plånboken roll för möjligheten att påverka sitt liv. Det kan handla om att ha tillräckligt med pengar för att köpa mat till dig själv och dina barn under hela månaden, eller att ha ekonomiska förutsättningar för att kunna lämna en våldsam relation och hitta någonstans att bo.

Under den gångna mandatperioden har Vänsterpartiet fått igenom en rad förbättringar som framför allt gynnar kvinnor. Vi har höjt underhållsstödet till ensamstående föräldrar, höjt garantipensionen, ökat rätten till deltidsstämpling och höjt sjuk- och aktivitetsersättningen.

Mer behöver göras. Kvinnor tar fortfarande det största ansvaret för hem och familj. Kvinnor jobbar oftare ofrivillig deltid och har oftare osäkra anställningar. Kvinnor är hemma längre med barnen. Detta får konsekvenser och i genomsnitt har kvinnor en livsinkomst som är 3,6 miljoner kronor lägre än mäns.

Vi vill inte se ännu en generation människor som kommer ut i livet och vänjer sig vid att män och kvinnor är olika mycket värda. En generation som lär sig att sexuella trakasserier och övergrepp är något som en "får leva med". Det ska inte vara en ekonomisk förlust att vara kvinna. Det är politikens roll att skapa förutsättningar på arbetsplatser, i offentligheten och i hemmen, så att kvinnor och män värderas lika.

Det är dags att ta kvinnors situation på allvar, utan att skylla ifrån sig. Därför måste många män förändra sitt destruktiva synsätt på kvinnor, och sluta att nedvärdera kvinnor enbart för att de är kvinnor.

Kvinnor har 87 procent av mäns lön – en löneskillnad utifrån kön på arbetsmarknaden som ska bort. Drygt hälften av alla kvinnor som går i pension, får nöja sig med garantipension, det vill säga mellan 5 000 och 8 000 netto i månaden (lägre än EU:s gräns för fattigdom). För att lönerna och pensionerna ska bli jämställda, måste föräldraförsäkringen delas mellan föräldrarna. Det obetalda hemarbetet får samhället att fungera, men genererar varken lön eller pension. Kvinnor världen över måste få ha makten över sina egna liv.

Det är därför vi är feminister. För att det fortfarande är så mycket som måste förändras. Vi kommer aldrig att nöja oss förrän vi har hela lönen och halva makten.

Deniz Butros,

Vänsterpartiet Norrköping

Linda Westerlund Snecker

riksdagsledamot Vänsterpartiet

Lilibet Gustafsson

Vänsterpartiet Finspång

Jane Carlsson

Vänsterpartiet Linköping

Irene Garperian

Vänsterpartiet Boxholm

Malin Östh

Vänsterpartiet Söderköping

Maud Karlsson

Vänsterpartiet Finspång