Det är nog få som missat att tusentals funktionsnedsatta människor med hjälpbehov, har nekats denna hjälp. Den insats som främst lyfts fram är personlig assistans men när ansvaret flyttas över på kommunerna så blir alla de övriga insatserna inom LSS också lidande. Insatser som till exempel ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, daglig verksamhet med mera.

Det har även kommit domar som påverkat rätten till ledsagning och kontaktperson för personer bosatta i gruppbostäder. Vilka insatser som är viktigast är individuellt och varje person bör ha rätt att själv påverka sitt eget liv. Så ser verkligheten inte ut idag.

Idag har tusentals personer inte möjlighet att påverka sina liv om de vill överleva. Vissa lämnas till och med helt utan stöd och tvingas då lägga sina liv i händerna på anhöriga. LSS har debatterats flitigt och kritiker har framställt LSS insatser som dyra lyxbidrag. Är det lyx att få äta eller sondmatas, att få duscha, uträtta sina behov på toaletten eller få en blöja bytt? Är det lyx att få hjälp att andas eller att få ta på sig kläder, lämna hemmet eller arbeta? Detta är exempel på både grundläggande och övriga behov.

Få har turen att kunna ta hand om sina barn, eller som barn få leka, träffa människor, rösta eller göra något som ökar livskvaliteten. Mycket av det som många tar för givet eller ser som ett tråkigt måste, är det som vissa beskriver som lyx för personer med funktionsnedsättning.

Liberalerna vill att varje enskild individ ska få sina rättigheter tillgodosedda och att alla i så stor mån som möjligt ska få samma möjligheter och friheter, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller inte. Vi anser att varje människa är lika mycket värd och man kan inte sätta en prislapp på människors rättigheter och frihet. Valet i år handlar om värderingar. Liberalerna har som värdegrund att alla människor är lika mycket värda och att varje enskild individ räknas. Därför är din röst viktigare än någonsin.

Linnéa Darell (L)

Linköping, ledamot partistyrelsen

Cia Bentele (L)

Sigtuna, ordförande för Nätverket Funktionella Liberaler

Gustav Nordin (L)

Stockholm, tf vice ordf Nätverket Funktionella Liberaler

Pia Delin

ledamot (L) funktionsstödsnämnden i Örebro kommun

Johanna Tegelstam (L)

Värmdö, ledamot Nätverket Funktionella Liberaler

Charlotte Söderlund (L)

Bromölla, ledamot Nätverket Funktionella Liberaler

lss