Östergötland är en attraktiv region i flera avseenden – stambanan och E4 passerar genom länet, en hamn i Norrköping, vi har flera företag i världsklass och bra lärosäten för att nämna några. Men, för att vara bland de främsta så krävs utveckling.

För att världsledande företag ska välja Östergötland som etableringscenter för någon del av deras verksamhet så krävs först och främst tillgång på adekvat kompetens. I Sverige finns flera stora exportföretag som idag jobbar intensivt med sin kompetensförsörjning bara för att ersätta de stora 40-talskullarna som nu går i pension – så konkurrensen är stor om framför allt duktiga tekniker.

För att Östergötland ska vara intressant för nyetableringar från världsledande företag så måste vi steg för steg säkerställa regionens attraktivitet och stimulera våra ungdomars intresse för tekniska ämnen. Östergötland var centrum för den datatekniska utveckling på 60- och 70-talet, genom företag som Datasaab, Facit och Luxor. Den utvecklingen finns exponerad i en utställning på Östergötlands museum, IT-Ceum, genom en samfinansiering från Linköpings kommun, Saab och universitetet.

I mars månad stängs Östergötlands museum för renovering och öppnar först igen under 2021. I samband med detta har utställningens framtid diskuterats.

Datasaabs Vänner, en förening som bildades på 90-talet, dokumenterade Saabs satsningar på datateknik i 5 temaböcker – tema Flyg, D21, D22/23, bank samt Gudarna – för framtida forskningsändamål. Arbetet leddes av Viggo Wentzel, en av förgrundsfigurerna och drivkraften bakom Datasaab. Östergötlands industrihistoria från den här tiden var avgörande för hela samhällets omställning – den påverkade våra myndigheters effektivisering, den gav vår industri världsledande hjälpmedel i en tidig fas av utvecklingen och den gav framför allt en skjuts i kompetensutveckling för ett helt nytt kompetensområde – systemerare, programmerare, servicetekniker utbildades i Datasaabs regi långt före att dessa utbildningsprogram fanns tillgängliga i ordinarie skolformer.

Den som kan sin historia kan också överblicka framtidens möjligheter. Hur tar vi tillvara vårt industriarv från den här tiden och sätter Östergötland på kartan som centrum för teknik, både i utbildningssyfte och för att locka etableringar till regionen.

Frågorna går hand i hand – om vi lyckas stimulera våra ungdomar att läsa tekniska ämnen så borgar det för en god tillgång på tekniker i framtiden. Om vi har god tillgång på tekniker så söker sig företagen till vår region. Om företag i teknikens framkant lokaliserar verksamhet till regionen så kommer fler av våra högskolestudenter att stanna kvar i regionen.

När framtiden för IT-Ceum ska beslutas så måste detta perspektiv vägas in – i IT-Ceums regi har olika ansatser gjorts som främjar teknikintresset och utställningen har levandegjort vår historia.

Datasaabs Vänner har efterfrågat ytterligare satsningar för att öka synligheten och flera krafter inom museet ser goda utvecklingsmöjligheter men det kräver självklart anslagshöjningar. Kanske ska anslaget vara att detta är början på en resa mot en utställning som mer kraftfullt konkretiserar betydelsen av den tidigare IT-utvecklingen i Östergötland.

En sådan satsning är inte en kostnad utan en investering för framtiden – en investering i en framtida livskraftig region som attraherar både företag och kompetens!

Lennart Asplund

Lars Jagerfelt