Linköpings kommuns kompetensförsörjningsprogram inleder med att berätta att Sveriges rekryteringsbehov inom välfärdssektorn uppgår till uppemot en halv miljon under den kommande 10-årsperioden. Längre ner i programmet under framtida personal- och rekryteringsbehov går att läsa att 800–1 000 personer skulle behöva rekryteras årligen fram till 2026 bara här i Linköpings kommun.

Samtidigt går det att läsa i Allians för Linköpings samverkansprogram att man har för avsikt att ”avvakta med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen…”

Att arbeta heltid är inte bara en fråga om hur attraktiv arbetsgivare man är, det är även en fråga om jämställdhet. Att låta människor få en ärlig chans att kunna försörja sig är att vara en attraktiv arbetsgivare. Att tvingas arbeta deltid i dessa låglöneyrken påverkar i allra högsta grad måendet, tryggheten och livskvaliteten i stort. Argument som att ”alla orkar inte arbeta heltid” håller inte då det är en tydlig indikation på ett större problem, nämligen arbetsmiljön. Hur kommer det sig att personer i andra yrken orkar arbeta heltid ett helt yrkesliv och ändå få kvalitet efter sina yrkesverksamma år?

Sjukfrånvaron i vår kommun ökar bland både män och kvinnor men störst är ökningen i våra kontaktyrken bland kvinnor. Mot bakgrund av allt detta ställer vi oss på Kommunal frågande till varför man nu väljer att ”bromsa” arbetet med heltidsresan i vår största förvaltning, utbildningsförvaltningen.

När vi sedan får information om att just den förvaltningen har ett överskott på 33 miljoner kronor gör det oss mer fundersamma kring resonemanget. Varför väljer man att bromsa arbetet? Har man kartlagt och analyserat arbetet? Finns inte behovet? Faktum är att det finns ett stort rekryteringsbehov inom alla välfärdssektorer, vilket även innebär utbildningssidan.

SKL och Kommunal är överens om att heltidsarbetet ska vara klart 2020–2021. Det oroar oss och det borde oroa fler att man då väljer att bromsa införandet i en sådan stor förvaltning, det är inte en förändring vi har råd att lägga på is.

Våra medlemmar och medarbetare i Linköpings kommun förtjänar en bra arbetsmiljö med trygga anställningar och en ärlig chans att kunna försörja sig. Det kan inte vara acceptabelt att tvingas jobba deltid enbart för att ditt valda yrke är kvinnodominerat.

Therese Waller

ordförande Kommunal sektion Syd