Moderaterna aviserade nyligen i sin budgetmotion den största mängden skattesänkningar sedan Alliansen vann valet 2006. För ett parti som de senaste åren anklagats både från höger och vänster för att ha tappat sin reformvilja är det både välkommet och välbehövligt.

Vänstern i allmänhet och Socialdemokraterna i synnerhet brukar anklaga Moderaterna för att sänka skatter endast för att gynna de rika – och även denna gång har Moderaterna blivit anklagade för det. Det stämmer dock inte. Skattesänkningarna är framför allt riktade mot normalinkomsttagare, där exempelvis lärare, elektriker och bussförare kan få upp till 500 kronor extra i plånboken varje månad. Det är 500 kronor som verkligen kan göra skillnad genom att skapa extra utrymme i plånboken som gör så att en människa som lever på bidrag i stället väljer att jobba.

Moderaterna har även föreslagit åtstramningar i bidragssystemen med exempelvis krav på motprestation vid försörjningsstöd, bidragstak och kvalificering för att kunna ta del av bidragssystemet. Det är viktiga reformer som gör det tydligt att jobb alltid är bättre än bidrag.

Moderaterna vill med hjälp av dessa förslag skapa minst 500 000 nya jobb. Det är ambitiöst, men långt ifrån tillräckligt. Mer behöver göras så att fler jobb kan skapas och mer behöver göras för att stärka ekonomin hos varje enskild medborgare. Mer behövs för en ny arbetslinje.

Till att börja med så borde Moderaterna lägga förslag om att avskaffa värnskatten. Värnskatten är en skadlig skatt som endast fungerar som en straffskatt på flit och högre studier. Det är orimligt att de som har studerat och jobbat hårt för att ta sig fram i sin karriär ska bli bestraffade för detta med extra skatt. Ett flertal studier, bland annat Långtidsutredningen 2011, visar också på att värnskatten är direkt skadlig eftersom viljan att arbeta minskar på grund av värnskatten. Vidare så borde arbetsgivaravgiften sänkas kraftigt så att företag har råd att anställa och även höja löner för sina anställda.

Utöver detta behöver Moderaterna jobba hårdare för att underlätta för företagare i Sverige. För att underlätta för småföretagare så behöver Moderaterna ryta ifrån mot de nya 3:12-regler som regeringen vill driva igenom. Optionssystem behöver införas så att medelstora och större företag kan ta in nytt kapital och med hjälp av det växa och få möjlighet att göra nya investeringar och ta in ny arbetskraft.

För att visa att Moderaterna och Alliansen åter är mogna att ta regeringsmakten så behöver också reformagendan växlas upp rejält. Gärna en rejäl skattesänkning, men också ordentliga avregleringar och liberaliseringar på arbetsmarknaden.

John Weinerhall

distriktsordförande för MUF Östergötland

Markus Konow

ledamot i MUF Östergötlands distriktsstyrelse