Debatt Svar på ”Miljöarbetet fortsätter i omsorgen”, 9/3. Slutreplik.

Miljöpartiet är naturligtvis glada över att Alliansen ställer krav enligt kommunens miljöpolicy, handlingsplan för koldioxidneutralt Linköping och kemikalieprogram i sina upphandlingar och verksamheter inom omsorgen.

Det som oroar oss med avvecklingen av verksamhetsstödet ”Omsorg om miljön” är två saker. Dels att den definierar faktiska åtgärder som kan göras. I miljöpolicyn står till exempel endast att kommunen ska öka miljöanpassningen i upphandlingar. Det ger inga konkreta råd till en utförare som tecknar avtal.

Ironiskt nog hänvisar handlingsplanen för koldioxidneutralitet till just ”Omsorg om miljön” i samband med upphandling som social-, omsorgs- och äldreförvaltningens enda åtgärd. I och med avvecklingen av denna står alltså omsorgen utan några tydliga rekommendationer om vilken typ av miljö- och klimatåtgärder som är lämpliga och bör tillämpas av utförarna.

Dels ser vi en stor risk att tappa det etablerade engagemanget hos personalen, som själva har valt ut insatser och därmed driver sitt eget miljöarbete. En hänvisning till policys och handlingsplaner fungerar bra för fastigheter, kemikalieinköp, och för kommunens egna förvaltningar. I upphandlingar och uppdrag riskerar det en stor otydlighet kring vad som faktiskt förväntas och hur det ska kunna följas upp. Policys och handlingsplaner är nödvändiga för att rama in arbetet, men i nästa steg krävs konkret arbete som i ”Omsorg om miljön” är väl definierat och erbjuder valfrihet inom gemensamma ramar för arbetslagen.

Birgitta Rydhagen (MP)

ledamot i social- och omsorgsnämnden

Johan Bergstedt (MP)

ersättare i äldrenämnden