Debatt Svar på "Miljösatsning går i graven", 5/3.

Birgitta Rydhagen (MP) och Johan Bergstedt (MP) beskriver hur avvecklandet av projektet Omsorg om miljön kommer att leda till att Linköpings kommuns miljöarbete inom äldreomsorg och omsorg tappar tempo. Detta är en felaktig tolkning.

I förfrågningsunderlag/verksamhetsuppdrag ställer äldrenämnden idag direkta krav på utföraren att verksamheten bland annat ska följa kommunens miljöpolicy, handlingsplanen för ett koldioxidneutralt Linköping år 2025 och kommunens kemikalieprogram. De aktiviteter som ryms inom Omsorg om miljön bedöms ingå i dagens systematiska miljöarbete i kommunen.

Äldrenämnden har även tagit beslut om att följa upp avtalade kvalitetskrav på ett systematiskt sätt. Behovet av ett särskilt verksamhetsstöd har därmed fyllt sin funktion och bedöms kunna avvecklas. Social- och omsorgsförvaltning gör samma bedömning.

Det som Linköpings kommun verkligen behöver är en politisk samsyn om det långsiktiga och miljöförbättrande åtgärderna. Vi behöver inte parallella system som kostar kommunen pengar och som i praktiken motsätter sig varandra.

Avvecklingen av projektet Omsorg om miljön medför dessutom en minskad kostnad på 480 000 kr/år (2019 års prisnivå) från och med år 2020. Allians för Linköping är övertygade om att dessa skattekronor kan prioriteras till kärnverksamhet nu när kommunen ställer högre kvalitetskrav på verksamheternas miljöarbete.

Annika Krutzén (M)

kommunalråd och ordförande i social- och omsorgsnämnden

Liselotte Fager (KD)

ordförande i äldrenämnden