Vid verk nio blir science fiction verklighet. I en lång, hotfull rad tonar tolv jättemonster med väldiga, snurrande vingar upp sig. För den som bara sett de förhållandevis små vindkraftsverken på slätten tar det tid innan man tar till sig denna nya verklighet. Sedan registreras känslan. Skrämmande.

Hishultsborna blev förda bakom ljuset av både vindkraftsbolag och Laholms kommun. De var naiva nog att tro på dem. När första vindkraftsverket anlände insåg de sitt misstag. Då var det för sent. Nu är dammluckorna öppnade. Inom kort uppförs ytterligare tio verk och täpper då till den sista biten fri horisont.

Det är så här det går till. Man börjar med lögner och fagra löften. Därefter skrider man till handling, kanske försiktigt i början, men snart öppnar man dammluckorna för fullt. I och med detta finns det inget ortsbefolkningen kan göra. Man för leva med det skedda eller flytta. Bolaget är bara allt för villigt att köpa husen till ett förmånligt pris.

De politiker från Ödeshög som besökte Hishult var också naiva. De insåg aldrig att de blev grundlurade. De som ansvarade för deras besök valde skickligt ut resrutten. Politikerna fick aldrig se det vi fick se.

Även i Ödeshögs kommun finns illavarslande tecken. Redan i höstas beviljades bygglov för två vindkraftverk i Krokek och ett i Näteryd - utan att någon sett skymten av en vindkraftsplan. Nu påstår man från ansvarigt håll att det är oklart huruvida dessa ligger i skogsbygden. Yttrandet har väckt allmän häpnad och också viss munterhet.

Boverket ger tydliga direktiv om hur man gör en översiktsplan för vindkraft. Först en noggrann landskapsanalys, sedan en indelning i tre områden: Lämpliga, mindre lämpliga och helt olämpliga. En fortlöpande diskussion ska ske med kommunens invånare under arbetets gång nya synpunkter inarbetas efter hand. Sist men inte minst: Varje kommuninvånare måste få möjlighet att tydligt överblicka konsekvenserna för egen del. Därför måste kommunen med alla till buds stående medel synliggöra dessa.

Men detta har inte skett i Ödeshög. Allt invånarna fått se är en svårläst och dessutom en svårtillgänglig plan. Detta har fått till följd att många invånare tror att de inte kommer att drabbas av vindkraftsplanerna. Så är dock inte fallet. Verkens storlek gör att det kommer bli svårt att undgå visuella störningar.

Många har familjegravar på St Åby kyrkogård. Där kommer man i fortsättningen få finna sig i att ha de väldiga vingarna snurrande mycket nära sina käras gravar. Den ro och möjlighet till eftertanke, som man förknippar med kyrkogårdar, kommer snart att vara ett minne blott.

Men än finns det tid att göra sin stämma hörd. Än finns det tid att stärka demokratin i Ödeshög. Efter den 11 september är det för sent. Och kom ihåg: Den som väljer att inte ta ställning har redan gjort ett val.

Ulla Baugner