Att få leva sitt liv efter eget huvud och önskan. Att få älska den man vill. Att inte hindras i sina livsval. Detta är rättigheter som måste gälla alla men är tyvärr rättigheter som fortfarande är undanhållna alltför många i vårt land. Unga kvinnor, flickor men också en del pojkar och unga män som utsätts för förtryck och brott i hederns namn. Dessa unga människor förnekas några av de allra mest grundläggande rättigheterna i samhället. Att det i slutet av förra veckan presenterades siffror som visar att omfattningen av hedersförtryck ser ut att öka är inget annat än en skandal.

Tyvärr pekar alltför mycket på att utvecklingen går åt fel håll. De nya siffror som presenterades förra veckan, om hederskulturens omfattning i Sverige, är siffror som väcker avsky och bedrövelse, men framför allt är det siffror som måste leda till konkreta åtgärder från politiken. Länsstyrelsen i Östergötland har sedan 2003 på uppdrag från regeringen arbetat med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Man arbetar dessutom mot att människor gifts bort mot sin vilja eller att flickor och kvinnor könsstympas. De presenterade i fredags siffror som visar att antalet ärenden till deras nationella stödtelefon rörande hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning har ökat med över 50 procent under det senaste året.

Bakom alla dessa ärenden döljer sig en utsatt ung människa och ett samhälleligt svek. Från samhällets sida måste vi med öppna ögon reagera på dessa förfärliga brott och seder. Vi behöver genomföra flera viktiga åtgärder. En del i detta är att synliggöra problemen, att inte väja för debatten och att sluta se mellan fingrarna. Men det räcker inte bara med ord, utan det måste också leda till handling och politiska åtgärder.

1. Skärp straffen för brott utförda i hederns namn.

Hedersmotiv ska ses som en straffskärpande omständighet. Med en skärpt lag skulle en tydlig signal skickas att hedersbrott måste tas på större allvar och att alla barn i Sverige ska kunna växa upp med samma friheter och möjligheter.

2. Öka resurserna till rättsväsendet.

Vid sidan av att vi behöver fler poliser och att medlen till utredningsverksamhet behöver öka behövs riktade satsningar för arbetet mot hedersförtryck. Centerpartiet har därför i sin budget avsatt pengar för riktade utbildningsinsatser av polis, åklagare och domstolsväsende. Rättsväsendet behöver stå bättre rustade i arbetet mot hedersförtrycket.

3. Inför en skyddslag som hindrar att människor förs ut ur landet för att giftas bort eller könsstympas

Alltför många unga flickor och tjejer förs ut ur Sverige för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas. För att förhindra detta vill Centerpartiet införa en skyddslag. Det innebär att domstol skyndsamt ska kunna fatta beslut om att det är brottsligt att föra en ung människa ut ur landet om det misstänks att de ska giftas bort eller könsstympas. Den förälder som bryter mot förbudet riskerar fängelse i upp till fyra år. Här behöver regeringen skyndsamt agera och genomföra Centerpartiets förslag.

Sverige ska vara ett land där vi på allvar arbetar mot hedersförtryck. Där vi aldrig sviker offren. Där vi står på de utsattas sida. Förra veckans siffror visar att utvecklingen går åt fel håll. Nu krävs därför konkreta åtgärder, politiskt ledarskap och handlingskraft. Vi behöver tydligt visa att vi har valt sida. Hedersförtryck har ingen plats i vårt samhälle.

Annie Lööf

partiledare (C)