På senare tid har vi nåtts av nyheter om unga som förts till sjukhus för att de missbrukat den syntetiska drogen Spice. Spice består av syntetiska cannabinoider som köps i pulverform, blandas ut i lösningsmedel som sprejas på örter eller tobak och sedan röks.

Trots att Cannabis och Spice liknar varandra molekylärt finns skillnader i vilken påverkan de har på användarna. Cannabisanvändande riskerar att leda till passivitet, försämrad intelligens, psykoser och annan psykisk ohälsa samt beroende.

Spice vet vi ännu inte tillräckligt mycket om men tycks ha allvarliga konsekvenser för psyket men även på olika kroppsorgan såsom njurar och lever och i enstaka fall kunna leda till döden.

En del som använder Spice gör det mot bakgrund av att drogen är svårare att upptäcka vid kontroller men många är vana cannabisrökare och söker en kick liknande den de får från cannabis.

Hellre än att ropa på en legalisering av cannabis som ett svar på problematiken med Spice bör en genomtänkt narkotikapolitik utgå från insikten om att allt användande av narkotika är förenat med risker. Att legalisera cannabis för att undkomma problematiken med Spice ter sig mot denna bakgrund som märkligt.

En rimligare åtgärd är att behålla cannabis olagligt och sträva efter en minskning av användandet av narkotika i alla dess former och parallellt med detta vidta kortsiktiga åtgärder för att hantera den akuta problematiken med Spice. Möjligheten att klassa större grupper av nya snarlika farliga ämnen bör övervägas.

På längre sikt måste vi fortsätta vårt arbete för ett narkotikafritt samhälle. Vi vet med säkerhet att ökad tillgång till narkotika leder till ett ökat missbruk. I Malmö har cirka 9 procent i årskurs 9 testat droger någon gång. I Köpenhamn, 20 minuter därifrån är samma siffra omkring 18 procent. Skälet är att den danska attityden är långt mer tillåtande än i Sverige.

De länder i Europa som har störst problem med missbruk är de länder som har en mer tillåtande attityd till droger, främst cannabis. Legaliseringsförespråkarna är få men högljudda runtom i världen men också i Sverige. De sänder signalerna om att droger är ofarliga och ger en felaktig bild av att brukare enbart utsätts för juridiska åtgärder.

Vi vet att det inte finns något exempel på platser där cannabis avkriminaliserats, som inte uppvisar en ökning av cannabismissbruk.

Avgörande för ett framgångsrikt resultat är tydliga lokala politiska ställningstaganden och satsningar.

European Cities Against Drugs bildades 1994 reaktion mot de krafter som med staden Frankfurt i spetsen drog igång en rörelse för legalisering. ECAD har i dag 251 medlemsstäder i 30 länder i Europa, i Sverige är vi 37 kommuner. Vi behöver bli fler!

kommunalråd Göteborg