Klimatförhandlingarna i Katowice blev en framgång genom att man faktiskt kom överens om en regelbok för hur Paris-avtalet ska följas. Samtidigt blev det återigen uppenbart att många, trots de tydliga effekterna av de pågående klimatförändringarna, är mer rädda för samhällsförändring än för klimatförändringarna. Därför är det olyckligt att många helt enkelt inte känner till den positiva utveckling som sker på många områden, något som riskerar att fördröja de tekniksprång som nu måste genomföras.

Det har skett en revolution inom förnybar teknik. Sol- och vindkraft har rasat i pris de senaste åren och är i stora delar av världen det billigaste alternativet för elproduktion. De flesta av de stora bilföretagen satsar nu på laddbara bilar och även på dem faller priset. Ska Sverige hänga med och lyckas dra fördelar av omställningen måste vi också vara medvetna om att den sker.

En undersökning som opinionsinstitutet Novus genomfört på uppdrag av Fossilfritt Sverige visar att vi även i Sverige systematiskt underskattar utvecklingen på klimatområdet. Bara en av tio visste att solcellspriserna inte bara halverats utan fallit 90 procent på 10 år eller att elbilsbatterier nu kostar en tredjedel av vad de kostade för fem år sedan. Det är inte så konstigt eftersom förändringen går så fort, men om vi människor ska stötta politiska klimatreformer och förmås att investera i förnybar teknik underlättar det naturligtvis om vi vet mer om de konkreta möjligheterna.

Två tredjedelar av de tillfrågade visste inte heller att Sverige faktiskt kommit en bra bit på vägen mot att bli klimatneutralt och att utsläppen inom Sverige har minskat under 2000-talet. Att det här är viktig kunskap är inte för att vi ska slå oss för bröstet och tro att vi är bättre än andra länder, för det är vi inte. Poängen är istället att om folk var medvetna om att landets utsläpp minskat med 25 procent samtidigt som tillväxten ökat, skulle satsningar på klimatet inte längre ses som en uppoffring utan som ett självklart sätt att modernisera och utveckla vår välfärd.

Sveriges största möjlighet att påverka de globala utsläppen är genom att utveckla ny teknik som snabbt kan spridas till andra länder och att visa att välfärden ökar i takt med att de fossila bränslena fasas ut. Då kan det bli en kapplöpning ut ur fossilsamhället. Det är vårt hopp!

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt Sverige