Debatt Replik på "Säg nej till nya ägardirektiven", 21/3.

Vi ställer oss väldigt frågande till om Hyresgästföreningen överhuvudtaget läst förslaget till nya ägardirektiv för Stångåstaden. Av deras debattartikel att döma så kan de inte ha gjort det. Sannolikt för att de har varit så upptagna med att köpa den socialdemokratiska retoriken att de inte brytt sig om att söka efter sanningen.

Allians för Linköping har presenterat förslag till nya ägardirektiv där vi tydligt presenterar lösningar på flera av de problem som uppkommit under de senaste åren. Tyvärr har den tidigare politiska inriktningen kring allmännyttan inneburit att de hyresrätter som producerats de senaste åren varit några av de absolut dyraste. För oss som politiker är detta ett stort problem.

Allmännyttan ska vara till gagn för just det allmänna, och inte bygga enbart för de med höga inkomster. Detta bortser Hyresgästföreningen från i sin argumentation. Hyresnivåerna verkar vara irrelevanta, istället ska produktionsmålet vara överordnat. Vi kommer använda ägarinflytandet över allmännyttan till att främja en hög produktionstakt samtidigt som vi kommer att premiera humana hyror.

Vad gäller ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter är det svårt att förstå Hyresgästföreningens kritik. Att människor som idag hyr sin bostad ska erbjudas möjlighet att kunna äga densamma är något som vi gärna ser mer av. Vår ambition är att minska klyftan mellan de som äger sitt boende och de som tvingas hyra. Fler ska kunna göra en boendekarriär, samtidigt som den som uppskattar hyresrätten också ska kunna njuta av den frihet som den medför.

Kritiken från Hyresgästföreningen ekar också väldigt tomt när vi alla kunde se hur tysta de själva var när Socialdemokraterna under förra mandatperioden gjorde enorma utförsäljningar av allmännyttan till ett norskt fastighetsbolag. Var fanns kritiken då? Varför tycker Hyresgästföreningen att det är okej att sälja ut bostäder till stora aktörer, men det är fel att låta de boende själva ta över ägandet av sin bostad?

Tyvärr har Hyresgästföreningen gått från att vara en aktör som bevakar de boendes intresse och driver på samhällsutvecklingen till att bli en del av den socialdemokratiska kampanjmaskinen. Det innebär också att de tappar i trovärdighet som samtalspart när de använder sitt varumärke när de bedriver partipolitik. Vi för gärna ett samtal kring bostadsutvecklingen i Linköping och hur vi kan stärka de boendes inflytande, men vi vill gärna göra detta med parter som klarar av att föra en sansad diskussion och inte slänger sig med partipolitisk retorik.