Småflickors klädsel kontrolleras på förskolor, rapporterar Göteborgsposten. Föräldrar kräver att deras små döttrar bär slöja hela dagen. När flickan vill ta av slöjan ska personalen tvinga den på igen på flickans huvud. Det här sker i utsatta områden där religiös extremism är vanligt förekommande.

Förskolan och skolan ska vara ickekonfessionell. Den ska vara en oas fri från religion och ideologi, en plats där alla barns rättigheter respekteras. Integrationen börjar i förskolan, när alla barn får lära sig svenska språket och får kunskaper om svenska lagar.

Jämställdhet ska främjas i förskolan – inte motverkas. När personal på förskolor och skolor säger ja till att övervaka att flickor har slöja på sig ställer de sig helt på föräldrarnas sida men inskränker samtidigt barnets rättigheter. Samhället, genom förskolan, talar då om för barnet att det är acceptabelt att göra skillnad mellan pojkar och flickor, men också att göra skillnad mellan barnen beroende på deras bakgrund.

Det svenska samhället har ett ansvar att se vilka följder ett sådant agerande får på lång sikt. Det är inte orimligt att anta att den 5-åriga flicka som tvingas bära slöja idag, inte heller får duscha eller delta i simundervisningen som andra barn. Senare riskerar hon att kontrolleras i minsta detalj av sina föräldrar, släkt och omgivning.

Visst kan det vara svårt att stå emot föräldrarnas krav. Kanske vill man undvika att barnet inte längre får gå i förskolan. Men om alla flickor och kvinnor i hela Sverige ska ha samma frihet, måste vi från samhällets sida visa tydligt att jämställdheten gäller alla. Förskolan och skolan ska aldrig acceptera krav på könsåtskillnad och särbehandling på grund av kön eller religionstillhörighet. För att personalen skall kunna stå emot förtryckande normer, utan oro att bli stämplade som intoleranta måste de få stöd hela vägen i styrkedjan. Från förskolechef till politiken.

För oss liberaler i Östergötland är det självklart att alla delar av samhället ska stå upp för varje barns frihet och att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck måste bli större i hela samhället.

För att främja integration och jämställdhet och för att stärka barns rättigheter vill vi stoppa nya religiösa friskolor. Skolinspektionen måste utifrån sitt tillsynsansvar granska skolor med religiösa inslag och kommuner måste utöva tillsyn på fristående förskolor som drivs av ideella föreningar och trossamfund. Kommuner måste också öka insynen på kommunala förskolor.

Det handlar om att stå upp för varje barns frihet och möjlighet att växa som människa.

Juno Blom (L)

förstanamn på Liberalerna Östergötlands riksdagslista

Åsa Wennergren (L)

förstanamn på Liberalerna Linköpings kommunlista

Johan Thorén (L)

toppkandidat i landstingsvalet till Region Östergötland