Det finns delar i Linköping där utanförskapet växer sig fast. Det finns familjer där barnen aldrig får se sina föräldrar gå till jobbet. Det finns familjer där inget av barnen får behörighet till gymnasiet. Den här trenden måste brytas.

Utanförskapets pris för både individ och hela samhället är högt. Ett utanförskap leder inte bara till ekonomiska svårigheter utan blir även lätt basen för sämre mående och depression och riskerar även att gå i arv. Varje krona som går till bidrag är en krona som istället hade kunnat gå till skolan, polisen, vården eller omsorgen.

Linköpingslöftet är Linköpingsmoderaternas svar på hur det ökade utanförskapet och segregationen i Linköping kan brytas. Linköpingslöftet innebär att vi, utifrån varje persons förutsättningar, vill leda människor mot arbetsmarknaden. En grundläggande anställningsbarhet ska byggas genom sociala insatser. Utbildningar ska anpassas utifrån arbetsmarknadens behov och den kortaste vägen till jobb. För den som behöver en skyddad anställning ska sådan möjliggöras.

Ett stort skäl till utanförskap är bristande kunskaper i svenska. Idag får man i genomsnitt vänta fyra månader för att påbörja undervisning i Svenska för invandrare (SFI) och sex månader för att påbörja samhällsorientering (siffror för hela Sverige, källa AF). Att behöva vänta så länge är helt förödande för en människas motivation att försöka komma in i samhället. Etableringen måste igång direkt. Det får aldrig vara så att kommunen blir den begränsande faktorn när en person ska gå från utanförskap till jobb, sysselsättning och inkludering i samhället.

I Moderaternas Linköping ska du definieras för vad du vill, vad du gör, hur hårt du försöker och vad du åstadkommer. Det kräver en politik som inte håller människor tillbaka utan som tillåter och släpper fram dem. I fokus för Moderaternas strävan ligger möjligheten till social rörlighet. Vi vill utgå från vad människor faktiskt kan, deras drömmar och vilken hjälp de behöver för att nå dit. Att fokusera på problem och oförmågor hjälper inte någon.

Arbetet med att bryta segregation och utanförskap innebär också att vi måste börja ställa tydliga krav. Är man inte beredd att anstränga sig för att bli en del av vårt gemensamma samhälle då ska man inte heller ha rätt till bidrag. Det innebär att personen i fråga kontinuerligt måste delta i insatser för att stärka sin anställningsbarhet. Det ställer också krav på kommunen att tillhandahålla relevanta insatser som ger snabbaste vägen mot egen försörjning. Linköpingslöftet ger de verktyg som behövs, men ansvaret bärs av var och en av oss.

Det ökade utanförskapet måste brytas innan kostnaderna blir så höga att våra resurser inte räcker till att leverera den höga nivå på barnomsorg, skola och äldreomsorg som Linköpingsborna förväntar sig. Linköping behöver en ny politik och jag och Linköpingsmoderaterna är beredd att ta ansvar.

Niklas Borg (M)

kommunalråd och förstanamn på Linköpingsmoderaternas valsedel till kommunfullmäktige