Debatt Svar på "Kan bara beklaga den väg S valt", 13/11.

I en replik i Corren den 14 november anklagar allianspartierna oss för att måla upp en falsk bild av verkligheten. Vidare hävdar de att vi far med osanningar genom att kalla dem arbetarfientliga. Men hur ska vi annars tolka Alliansens agerande på senaste kommunfullmäktige? Samt ert egna politiska program där ni skriver att ni vill avvakta med rätt till heltid inom utbildningsförvaltningen? På senaste kommunfullmäktige tog ni beslutet att inte rösta ja till en motion från Vänsterpartiet som hade gett anställda inom bland annat städ i Linköpings kommun rätt att jobba heltid som ett upphandlingskrav.

Låt mig påminna om vad ofrivillig deltid innebär för den som drabbas. Ofrivillig deltid är främst ett problem inom kvinnodominerade yrken. Konkret handlar det om Linköpingsbor som inte får möjlighet att komma upp i en heltidslön och därmed tvingas leva på mindre pengar. Det ger i sin tur lägre pension. Det sista vi som parti vill är att bidra till fler fattigpensionärer.

Om ni allianspartier menar allvar med att fler anställda i Linköpings kommun ska få önskad sysselsättningsgrad räcker inte ord. Det räcker inte att säga att ”Linköpings kommun ska fortsätta utveckla möjligheten till önskad anställningsgrad”. Det är tomma ord. Ska fler Linköpingsbor få möjlighet att jobba heltid behövs en tydlig plan. Det var en sådan plan ni inte röstade ja till.

Med tanke på tonläget hos era egna företrädare är det dessutom förvånande att ni går ut med synpunkter vårt sätt att uttrycka oss. Så sent som i år har ett av era kommunalråd, KD:s Sara Skyttedal, slängt sig med uttryck som ”dumpuckon” och ”jävla posörer” om politiska motståndare. Åter handlar det om att se över er egen politik och ert eget agerande innan ni anklagar oss för allt från svartmålningar till dåliga politiska prioriteringar.

Kristina Edlund

gruppledare Socialdemokraterna