Vlora Syla och hennes två barn, från Kosovo och Åtvidaberg, utvisas efter 8 år i Sverige. Svensk migrationspolitik är sanslös. Tio- och hundratalstusen, och deras anhöriga, som sökt asyl i Sverige det senaste decenniet har beviljats uppehållstillstånd, i många fall på tveksamma grunder eftersom prövningen oftast sker utan att identitetshandlingar finns. Många har också genom myndigheternas slapphet fått asyl som barn under 18 år trots att man varit mellan 20 och 30.

Därtill går de flesta som fått avslag likt Vlora och hennes barn under jorden, i hopp om att senare få nya chanser till medborgarskap.

Det förs nu en intensiv debatt om tonåringar och vuxna män från Afghanistan, som fått avslag på sina asylansökningar, ändå ska få gå gymnasiet och sedan sannolikt få uppehållstillstånd.

Samtidigt utvisas de som varit i Sverige mycket länge, som har integrerats och har arbete. Nu handlar det om Vlora Syla och hennes två barn.

Jag vet ju som riksdagsledamot att migrationspolitiken är mycket laddad och komplicerad, och att myndigheter och domstolar måste följa de lagare och regler som finns.

Och jag anser ju själv att Sverige som en del av EU, där fri rörlighet i stor utsträckning råder, inte kan ha betydligt mer generösa asylregler än övriga EU-länder, eftersom andelen asylsökande och ekonomiska migranter till EU som skulle söka sig till Sverige då skulle kunna bli hög och högre än vad Sverige kan uthålligt integrera och klara av.

Sverige har också generösa regler för hur de som uppehåller sig illegalt i Sverige ändå ska kunna arbeta och ha barnen i skolan och ha rätt till en del sjukvård osv.

Detta har säkert möjliggjort för Vlora Syla och hennes barn att uppehålla sig hela åtta år i Sverige. Och efter migrationsverkets färska avslag kanske det åter är huvudalternativet för dem, att åter gå under jorden.

Svensk migrationspolitik måste ses över. Arbetskraftsinvandring till bristyrken är en självklarhet. Asylrätten är ett faktum. Asylprövningen måste ske inom max ett halvår och de många domstolsprocesserna i flera steg måste kortas och ses över. Utvisningsbeslut måste rimligen respekteras och fullföljas i närtid, annars har vi ingen reglerad migration vilket ändå är ett måste.

Men! Har Sverige de regler vi har och om t ex denna barnfamilj bl a genom dem har lyckats hålla sig kvar i Sverige och integrera sig under åtta hela år är det faktiskt inte rimligt att då verkställa en utvisning. Alldeles extra uppenbart är det t ex så vad gäller barnen.

Riksdagsledamot (C)