Har kommunerna i Region Östergötland den sämsta hjälpmedelspolicyn i Sverige? Den frågan har många med rörelsenedsättningar ställt sig långt innan Region Östergötland bildades.

De värsta exemplen är rullatorer och elektriska skotrar. Vi kan få en rullator som kan användas inomhus och utomhus! Ska du använda en rullator enbart utomhus får du köpa en själv. Rullatorer är ju ett utmärkt hjälpmedel för den som har gångsvårigheter och dålig balans. Is och snö förbättrar inte möjligheterna att ta sig fram och is och snö har en tendens att uppträda utomhus!

Elektriska skotrar har tidigare varit ett hjälpmedel i Östergötland men det togs bort 2008 och då med motiveringen att de som behöver kan bekosta det själva. De flesta hjälpmedel kan vi med en funktionsnedsättning eventuellt bekosta själva även om en hög inkomst/pension underlättar. Men detta strider ju mot hjälpmedelspolicyn i Östergötland. Där står det tydligt att hjälpmedel ska utgå till dem som med hjälpmedlet kan leva ett mera rikt och självständigt liv. Behoven ska vara styrande – inte ekonomin! Hur tror ni att någon med låg pension ska kunna ha råd att köpa en bra elskoter för runt 25 000 kronor?

DHR i Östergötland har frågat DHR:s 22 distrikt hur deras region/landsting ställer sig till elskotrar som hjälpmedel. Alla utom ett har el skotrar i hjälpmedelssortimentet. Gissa vilket! Det börjar på Ö och slutar på d! I en majoritet av de andra så är elskotrar helt gratis men i ett fåtal så tas en mindre årsavgift ut (max 550 kronor). Vi inom DHR anser att en elskoter för många kan vara ett utmärkt hjälpmedel. Det är så att vi som behöver detta hjälpmedel inte tycker att ”det vore en kul grej”. Med en el- skoter kan många av oss leva ett självständigare liv. Vi kan åka upp till några mil utan att vara beroende av färdtjänst och övrig kollektivtrafik. Vi kan åka och handla och kan ta med oss mera varor på en elskoter än på en elrullstol av traditionell modell. Argumentet att en elskoter inte kan tas med i en färdtjänstbuss är minst sagt löjlig. Med rätt fastspänningsanordningar så går det ju i Västra Götaland!

Utöver rullatorer och elskotrar så utmärker sig Östergötland enligt Socialstyrelsens nyligen gjorda undersökning om hjälpmedel. Hos oss kan man till exempel inte få en elektrisk arbetsstol och hörselskadade kan inte få ”varseblivningshjälpmedel”. Ett barn med svåra rörelsenedsättningar kan inte få en trehjulig cykel.

Det är mycket hjälpmedel som kräver elektricitet på listan. Har regionen och kommunerna i Östergötland något emot elanvändning?

Bo Svensson

ordförande i DHR Östergötland