Replik på "Allvarligt läge i vården", 21/11.

Marie Morell (M) med flera angriper majoriteten i Region Östergötland (S, MP, L och C) för dåligt ledarskap. I själva verket är det precis tvärtom. Vi har från första stund tagit oss an de utmaningar som finns. Vården står inför växande problem och Östergötland är inget undantag. Fler och fler söker vård vilket ställer allt högre krav på vårdcentraler, sjukhus och specialistvården.

Enligt SKL:s jämförelser så klarar Östergötland sig bra. Det är enklare att komma i kontakt med vården, det går snabbare att få en kontakt med läkare och det är kortare tid att få en operationstid än i andra regioner/landsting. Det betyder inte att vi är nöjda. Vi genomför stora satsningar på våra medarbetare i form av betald utbildning för specialistsjuksköterskor, 24/7-bonus, förändringar av arbetstidsmodeller och mycket mer.

Vi har också tagit bort avgifterna inom öppenvården för äldre över 85 år. Satsningar på mer sjukvård i hemmen, något vi vet är en modern framtidsinriktad vård, och också en stor förändring vi inlett.

Dessutom har vi startat en stor modernisering av vården genom exempelvis digitalisering. Vårt arbete med rätt använd kompetens är ett annat område som kommer leda till minskade köer. Här handlar det om att vårdutbildad personal ska avlastas genom servicemedarbetare som tar över arbetsuppgifter där medicinsk kompetens inte är nödvändigt.

Vi genomför stora investeringar i Vrinnevisjukhuset och Universitetssjukhuset vilket kommer leda till moderna och verksamhetsanpassade lokaler.

Intressant är också att M och KD kritiserar majoritetens finansplan även om deras egen i stort sett innehåller samma finansiella ramverk. Visst finns det utmaningar, men de senaste tre åren har majoriteten tillfört över 600 miljoner kronor till vården. Genom moderniseringar och förändringar kommer vi fortsätta arbetet.

Vi har tidigare visat att av de 24 punkter som M och KD föreslagit är hälften redan påbörjade och flera andra är inte relevanta. Att då, som Moderaterna och Kristdemokraterna gjort, lägga förslag på att upphäva ett anställningsstopp som inte finns eller kräva vårdval så fort det uppkommer problem i en verksamhet är inte lösningen på vårdens utmaningar.

Mats Johansson (S)

gruppledare

Margareta Fransson (MP)

gruppledare

Göran Gunnarsson (C)

gruppledare

Anita Jernberger (L)

gruppledare

Kaisa Karro (S)

ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden