Moderaterna tror på en hoppfull framtid för Östergötland, men vi blundar inte för de problem som vi står inför. Vi blundar inte för det faktum att vårdköerna vuxit dramatiskt den senaste mandatperioden. Vi blundar inte för att vårdens medarbetare larmar om att arbetssituationen är ohållbar. Och vi blundar inte för att patientsäkerheten inte längre kan garanteras när vårdplats efter vårdplats stängs ner.

Socialdemokraterna lovade vid förra valet en köfri vård. Resultatet har blivit raka motsatsen. Här i Östergötland har köerna nästan femdubblats och svårt sjuka patienter skickas till andra landsting för att få vård. Så här kan vi inte ha det – utvecklingen måste brytas omgående.

Under lång tid har vi moderater kommit med konstruktiva förslag för att möta den vårdkris som vi nu är mitt uppe i. Men den S-ledda koalitionen har konsekvent sagt nej till våra förslag och menat att man har situationen under kontroll. De som får lida för det nu är patienterna, alltså alla de östgötar som får vänta alldeles för länge på vård.

Till detta kommer vårdens sparbeting på närmare 400 miljoner kommande år. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och det redan sluttande planet, med kraftigt ökade vårdköer och en ekonomi som blöder, riskerar att bli till ett stup om utvecklingen inte vänds snarast.

Men en vändning kommer inte att ske av sig självt. Det är nu det behövs ett starkt ledarskap som allra mest. Det finns inga enkla lösningar, men att blunda för problemen duger inte.

Moderaterna går till val med ett starkt och erfaret lag. Om vi får östgötarnas förtroende kommer våra tre huvudsakliga prioriteringar vara:

1) Att korta de växande vårdköerna

2) Att förbättra villkoren för vårdens medarbetare

3) Att få ordning och reda i den skenande ekonomin

Region Östergötland förtjänar ett nytt ledarskap. Moderaterna är redo att ta det ansvaret.

Marie Morell (M)

oppositionsråd och kandidat till regionstyrelsens ordförande