Hyresgästföreningen anser att dagens modell med kollektiva förhandlingar mellan hyresvärdar och en hyresgästorganisation är överlägset det alternativ som står till buds. Alternativet är marknadshyror, ett system där fastighetsägaren i princip fritt kan bestämma hyrans storlek och hyreshöjningen. Hyresgästen har att acceptera hyran, eller flytta.

Att det finns en stor brist på bostäder i landet är så gott som alla överens om. Hur man på bästa sätt löser krisen är dock en annan femma. Det pratas ibland om marknadshyror som lösningen på just bostadsbristen. Vissa menar att marknadshyror skulle leda till att alla blir nöjda och glada och det skulle byggas som aldrig förr, och därmed leda till en ”fungerande hyresmarknad”. Detta till skillnad mot dagens system som bygger på att hyresvärdar och en hyresgästorganisation årligen förhandlar om hyran och fritt avtalar om hyrans och hyreshöjningars storlek.

Självklart försvarar Hyresgästföreningen dagens modell. Det är ett centralt konsumentintresse att skydda den svagare parten (hyresgästen) i avtalsförhållandet. Detta är särskilt viktigt när det faktiskt handlar om människors bostad, deras hem. Det är alldeles självklart för Hyresgästföreningen att människor i sina egna hem ska kunna känna en trygghet mot orimliga hyreshöjningar som tvingar familjer att flytta. Detta säkerställer dagens modell med kollektivt förhandlade hyror.

Enligt vissa ekonomiska teorier skulle marknadshyror lösa bostadsbristen. Man menar att det skulle byggas tillräckligt många bostäder om bara fastighetsägare fick ta ut hur hög hyra som helst. Problemet är bara det att ekonomiska teorier är just teorier, och stämmer inte alltid överens med hur verkligheten ser ut eller med hur ett samhälle faktiskt fungerar. Dessutom glömmer man ofta att det handlar om inget mindre än människors hem. Marknadshyror kommer aldrig att bli lösningen på bostadsbristen, den har till exempel inte lyckats lösa bostadsbristen på marknaden för villor och bostadsrätter.

Idag är hyrorna i nybyggda lägenheter dessutom redan så pass höga att de kan liknas vid priserna som marknadshyror skulle innebära. De ligger på en nivå som få hyresgäster kan betala. 2016 var genomsnittshyran i landet för en nyproducerad hyresrätt på 70 kvadratmeter över 10 000 kronor per månad. Sedan dess har hyrorna ökat ytterligare. Trots detta byggs det inte tillräckligt. Vad beror då bostadsbristen på? Ja, det beror rimligen inte på att hyrorna är för låga då vanliga hyresgäster inte har råd att betala dessa hyror. Man kan även fråga sig varför samma diskussion om ökad befolkning och lågt bostadsbyggande pågår i till exempel Oslo, som har en avreglerad marknad.

Slutligen finns det vissa som tycker att det vore bra med marknadshyror eftersom det skulle leda till att folk tvingas flytta från sina hem, vilket ökar rörligheten. Det är helt enkelt ”ineffektivt” att till exempel en barnfamilj bor kvar i en större lägenhet när barnen flugit ut. Kan man inte istället anse att det är rimligt och mänskligt att hyresgäster kan känna en trygghet i sina hem och mot hyreshöjningar som tvingar dem att flytta?

Hyresgästföreningen anser helt enkelt att det är värdigt ett land som Sverige att ha regler som ger även hyresgäster ett starkt besittningsskydd till sitt hem.

Björn Johansson

ordförande, Hyresgästföreningen region Sydost