Ska vi undvika de värsta effekterna av klimatförändringarna måste arbetet intensifieras nu. Det råder ingen tvekan om att koldioxidutsläppen från transporterna är en av de största utmaningarna.

Därför kraftsamlar nu Regionen och kommunerna i Östergötland för att nå målsättningen att vara fossilfri inom de egna transporterna till 2030.

Transporter står för nästan en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser. Riksdagen har satt upp målet att minska utsläppen från transportsektorn med 70 procent till år 2030. För att höja tempot i omställningen är det viktigt att företag, kommuner och regioner går före och visar vägen.

Artikelbild

| Fossilfria egna transporter till år 2030 är målet för Regionen och kommunerna i Östergötland.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige arbetar för att göra Sverige till ett av världens första fossilfria välfärdsländer och lanserade förra året med start hos sju östgötaföretag Transportutmaningen. Den riktar sig till företag, kommuner, regioner och organisationer i hela landet och uppmanar dem att sätta ett mål för att endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter senast år 2030.

För att klara omställningen behöver det snabbt byggas ut en inhemsk produktion av biodrivmedel och en förbättrad infrastruktur för tankning av biodrivmedel, vätgas och för laddning av eldrivna fordon. I Östergötland finns en lång tradition av fossilfri drivmedelsproduktion med aktörer som både tillverkar och distribuerar förnybara drivmedel. Men för att nå målet räcker det inte med vad vi kör på för bränsle, här krävs också nya lösningar för samtransporter och digitalisering, till exempel för att göra vissa typer av resor onödiga.

Länets kommuner är redan på gång med omställningen. I Kinda jobbar man med elcyklar i hemtjänsten och att tillhandahålla flera lättillgängliga kollektivtrafikkort. I Motala har man satsat länge på biogas, både genom egen användning och produktion. Det gör det möjligt för såväl kommun som invånare och företag att få tillgång till ett miljövänligt och lokalproducerat bränsle.

Linköpings kommun har beslutat att vara koldioxidneutral 2025 och har som ett led i det exempelvis infört samordnad varudistribution med fossilfria fordon för leveranser till kommunens verksamheter.

Region Östergötland har mål att ha en fossilfri fordonsflotta på plats under 2020. Ett mycket viktigt steg i denna riktning är att regionens allmänna kollektivtrafik sedan 2016 är helt fossilfri. Regionen har även påbörjat transformationen av den egna fordonsflottan mot fossilfrihet. Den 1 april 2018 antog regionen en drivmedelsstrategi som anger att vi i första hand ska välja fordon som drivs med biogas, i andra hand el och i tredje hand etanol eller HVO.

Genom att anta utmaningen vill vi skicka en signal till beslutsfattare på nationell nivå och potentiella investerare att det finns en marknad för förnybara drivmedel och fordon och att det är dags att satsa och öka tempot.

Vi vill nu visa resten av Sverige att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland är beredda att ta en tätposition på vägen mot fossilfria transporter. Vi uppmanar därför fler företag, organisationer och kommuner att anta Transportutmaningen.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Kaisa Karro, regionstyrelsens ordförande i Östergötland, Reidar Svedahl, kommunalråd och ledamot i KS Norrköping, Rebecka Hovenberg, kommunalråd Linköping, Cecilia Burenby, KSO Mjölby, Kåre Friberg, KSO Motala (tillträdande), Lars-Åke Bergstrand, ordförande samhällsbyggnadsutskottet Åtvidaberg, Britt-Marie Johansson, KSO Boxholm, Peter Karlson, KSO Vadstena, (tillträdande), Ted Starkås, 1 vice ordförande KS Valdemarsvik, Björn Hoflund, 1 vice ordförande KS Kinda, Annicki Oscarsson, KSO Ödeshög, Hugo Andersson, kommunfullmäktige Finspång, Sven-Inge Karlsson, KSO Ydre