Den här sommarens skogsbränder och torka visar vad en tillvaro med extremväder kan innebära. Regeringen samarbetar tätt med ansvariga myndigheter för att hantera torkan och bränderna. Alla som deltar i släckningsarbetet ska få det stöd som är möjligt. Vi ser att räddningstjänsten gör storartade insatser mot skogsbränderna runt om i landet och att många frivilliga hjälper till vid bränderna och för att stödja bönder som drabbas av torkan.

Denna sommar påminner oss om att klimatet inte kan vänta och att klimatförändringarnas konsekvenser redan syns i vår vardag. Vi måste göra allt vi kan för att förhindra att extremväder blir ett normaltillstånd, men vi behöver också rusta samhället för en framtid med ett förändrat klimat.

Här är Miljöpartiets viktigaste förslag:

● Höj stödet för klimatanpassning. Det handlar till exempel om att skydda infrastruktur mot översvämningar och om åtgärder för att klara av extrem hetta. I början av juli presenterade vi ett vallöfte som innebär ett höjt stöd för klimatanpassning med 500 miljoner, så att det totalt uppgår till minst 750 miljoner per år. Myndigheter ska också ha ett tydligt ansvar för anpassningen till ett ändrat klimat inom sitt eget ansvarsområde.

● Klimatsäkra Östergötland. Vi vill att samtliga kommuner ska ta fram handlingsplaner för att klara extremt väder, både värmeböljor och extremt regn. Den regionala livsmedelsstrategin är en bra utgångspunkt för en dialog med länets lantbrukare om långsiktiga strategier för att hantera extrema väder.

I år har flera kommuner erbjudit gräs från kommunal mark, stöd med vatten vid sinande brunnar och dispens för spridning av flytgödsel. Miljöpartiet vill också prioritera lokala livsmedel i offentliga kök, vilket stärker det lokala lantbruket.

Äldre och sjuka drabbas hårt av värmen, och vård- och omsorgsboenden behöver utrustas med kylanläggningar. Inom hemtjänsten behövs strategier för omvårdnad under värmeböljor, med fokus på vätska och svalka.

Samtidigt behöver vi göra allt vi kan för att minska en fortsatt klimatpåverkan. Med biogasbussar, energieffektiva byggnader, utbyggnad av solpaneler och satsning på cyklister tar vi steg för steg på den vägen.

● Räkna på kostnaderna. Den stora frågan är inte vad det kostar att göra något för klimatet – frågan är vad det kostar att låta bli. Därför föreslår Miljöpartiet en nationell rapport som visar på kostnaderna för klimatförändringarna.

Klimatet kan inte vänta. Ingen kan nu blunda för hur klimatförändringarna kommer slå mot Sverige. Miljöpartiet är vad vi heter. Vi har klimatet som den högst prioriterade frågan i valet.

Birgitta Rydhagen (MP), kommunalråd Linköping

Mia Sköld (MP), Distriktsordförande MP Östergötland, gruppledare och oppositionsråd i Norrköping

Margareta Fransson (MP), Regionråd i Region Östergötland och riksdagskandidat för Östergötland

Agneta Niklasson (MP), gruppledarkandidat Region Östergötland