Ekonomin i Region Östergötland går allt sämre. Stora underskott kommer leda till omfattande besparingar i sjukvården de kommande åren. Redan nu har alla verksamheter fått generella sparbeting och mer är att vänta. Detta är givetvis helt fel väg att gå. Vänsterpartiet vill att sjukvården ska få mer resurser de kommande åren. De planerade nedskärningarna måste stoppas.

I detta läge när Socialdemokraterna och de andra partierna lägger stora besparingar på sjukvården väljer de att fortsätta ge sig själva förmåner och höga arvoden. Detta är helt fel. För Vänsterpartiet är det självklart att vi ska spara även för kostnader för det politiska arbetet när sjuk- och undersköterskor ska spara på sina arbetsplatser.

Vänsterpartiet har därför föreslagit: ¤ Att heltidspolitikernas ”förmånsbilar” med fri parkering ska tas bort. ¤ Att arvodena för heltidspolitikerna ska sänkas. ¤ Att vi inte ska lägga mer pengar på fler politiker som ska sitta i regionhuset.¤ Att stödet till de politiska partierna inte ska höjas kommande år.

Allt detta väljer de andra partierna att avslå. De tycker inte att det är rimligt att även den politiska nivån ska bidra till att minska det ekonomiska underskottet. För även om det inte är avgörande summor för regionens hela ekonomi så är det en viktig princip att politiken inte ska ha en egen gräddfil.

Emil Broberg, gruppledare Vänsterpartiet

Kerstin Lundberg, ledamot regionfullmäktige