Metoo handlar inte enbart om förnedrande beteende utan även om grova övergrepp som förstört livet för många, ibland redan från barndomen, och situationen är värre än vad vi föreställt oss.

Vi politiker måste därför ta initiativ för såväl vård, prevention som straff.

Det är känt att såväl brottet som polisutredningen, om den genomförs, är traumatisk. Då antalet övergrepp underskattats är det viktigt att förstärka kompetensen bland sjukvårdspersonal för att se och möta människor som utsatts för sexuellt våld. Dessutom bör stödet för de frivilligorganisationer som stöder brottsoffren ökas kraftigt från nuvarande låga nivå.

För brottsprevention bör vi uppmuntra flera vuxna att röra sig i otrygga områden hela dygnet och öka närvaron av nattvandrare och kvarterspoliser. Idag finns ett antal nattvandrargrupper i Linköping. De behöver stöd för sin frivilliga verksamhet.

En fråga är om samhällsförändringarna har medfört att inställningen till sexuella trakasserier har förändrats. Oavsett svaret kan vi konstatera att språkbruket särskilt bland vissa yngre har hårdnat och ord kan föregå handlingar. Här måste samhället sätta tonen och språkvården prioriteras redan tidigt i skolan.

Nedsättande omdömen mot myndighetspersoner, socialsekreterare och poliser, måste få påföljder. Alla människor har rätt att bli mötta med respekt och bristande respekt för andra är en förutsättning för bland annat sexuella övergrepp.

Att den som begår ett grovt brott skall straffas eller omhändertas torde vara en självklarhet för de flesta. Motargumentet att skärpta straff inte avskräcker kan naturligtvis diskuteras, men frånvaro av straff kan inte accepteras.

Mörkertalet för våldtäkter och andra övergrepp har visat att våra moderata krav på trygghet är mer berättigade än vad vi kunnat föreställa oss.

Förslagen om betydande förstärkningar till polisen, fler poliser med bättre löner och bättre arbetsvillkor handlar om att återställa den förlorade tryggheten, ingenting annat. Utan fler poliser kommer inte antalet straffade och/eller behandlade sexualbrottslingar att öka tillräckligt snabbt. För vissa är återfallsrisken mycket stor.

Det är även viktigt att markera att hotande och förnedrande handlingar, till exempel gruppövergrepp som inte bedöms som våldtäkt, är oacceptabla. Följderna för offret kan bli katastrofala. Den nya brottsrubricering för grova sexuella ofredanden som Moderaterna föreslagit ska medföra minimum nio månaders fängelse och eventuell utvisning bör snarast införas.

Men alla medborgare måste ta sitt ansvar. Staten skall beivra brott men den kommer inte att kunna straffa olämpligt beteende. Vi måste alla agera och göra klart för den skyldige att sådant beteende är oacceptabelt. Det är ett svek inte bara mot den utsatta utan även mot den samhällsgemenskap som vi alla lever i.

Birger Jarl från Bjälbo införde kvinnofrid i Sverige. Det är dags för ett nytt initiativ från Östergötland!

Ralf Holmér

ordförande Moderata seniorer i Linköping och riksdagskandidat.