Inför valet ansåg både väljare och politiska partier att vården var en av de viktigaste frågorna. Samtidigt finns en rad utmaningar på området. Hälso- och sjukvården är inte jämlik, de offentliga kostnaderna för hälso- och sjukvård fortsätter att öka och det tar alltför lång tid att introducera, använda och utvärdera nya behandlingar och tekniker. Detta drabbar i första hand patienterna.

Det är stora utmaningar vi står inför, men det finns konkreta förslag till lösningar. Före valet genomförde vi en enkät riktad mot riksdagspartierna och en riktad mot riksdagskandidaterna. Resultatet visar på en bred enighet kring förslagen och en vilja till samarbete mellan partierna. Att vi nu fått en regering innebär möjligheter att få igenom långsiktiga förslag för att möta hälsoutmaningarna. Utifrån våra enkäter finns det flera förslag som regeringen omedelbart kan prioritera i en kommande budget utan större risk för politiska motsättningar. Några exempel:

1) Öka investeringarna i medicinsk forskning. För att patienterna ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning ha hög nationell prioritet. Genom ökade satsningar på medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården och öka välståndet i Sverige. Ändå motsvarar de statliga investeringarna i medicinsk forskning endast 2 öre per vårdkrona. Vi uppmanar regeringen att satsa på medicinsk forskning, och på sikt dubblera sina satsningar till 4 öre per vårdkrona.

2) Digitalisera vårddata och stärk resurserna för att öka takten på införandet av nationella standarder och förvaltning som möjliggör synkroniserade och samlade vårddata i Sverige.

3) Utöka satsningen på att etablera specialiserade forsknings- och behandlingscentra inom särskilt prioriterade områden.

4) Gör det meriterande för vårdpersonal att arbeta med forskning och utveckling i syfte att stödja patienter, sjukvård och samhällsekonomi.

5) Inför stärkta krav på professionsdriven utvärdering av behandling, utbildning och forskning som bedrivs inom vården.

Vi uppmanar regeringen att gå från ord till handling och prioritera satsningar på medicinsk forskning och medborgares hälsa i den kommande budgeten.

Anna Nilsson Vindefjärd

generalsekreterare Forska Sverige, doktor i medicinsk innovationskunskap

Olle Stendahl

ordförande Forska Sverige, prof. emeritus Linköpings universitet