Johnny Ludvigsson skriver om hycklande inställningar till integritet, där många sprider information och bilder fritt på internet, men förfasas när myndigheter tar del av detta.

Den information som NSA samlar in i USA och den FRA samlar in här i Sverige är dock inte denna typ av allmäntillgänglig information. I stället samlas det in information som ursprungligen publicerades enbart för vissa individer – det handlar om privata mejl, Facebookmeddelanden, chatthistorik, med mera. Det handlar också om information som inte var till för någon utom dig själv, som din sökhistorik på Google eller vilka sidor du besökt från din dator.

Att vilja dela med sig av vissa delar av sitt liv men inte andra är inte hyckleri. Jag tror att alla har saker de gärna diskuterar med sina vänner, sin partner eller sin läkare, men som de inte skulle vilja prata om i nationell tv eller på internet. Det är inte hyckleri om jag postar ett brev till min flickvän, men förfasas om brevet ångas upp och läses av myndigheter. Det är inte hyckleri om jag har ett intimt samtal med min psykolog, och sedan förfasas av att höra att samtalet spelats in i hemlighet.

Jag vill också se en saklig debatt om integritet, och vi i Piratpartiet har arbetat med detta i Europaparlamentet sedan vi blev invalda. Detta fokuserar just nu mycket på Dataskyddsförordningen, den nya personuppgiftslagen som kommer att gälla över hela EU. Politikerna i Bryssel utsätts nu för tuff lobbyism från diverse storföretag, som självklart vill ha en svag lag som låter dem sprida personuppgifter hur de vill, inklusive sälja till tredje part eller använda till syften som personen inte gått med på.

Vi arbetar hårt för att försäkra ett fortsatt starkt personuppgiftsskydd, och hoppas kunna fortsätta med detta även nästa mandatperiod.