Det finns all anledning att oroa sig för utvecklingen inom Region Östergötland. Bristen på ledarskap har varit genomgående under hela mandatperioden och vi ser nu hur framför allt sjukvården får betala priset. Sedan den S-ledda koalitionen tog över makten i förra valet har vårdköerna ökat kraftigt. Vårdplatser stängs ned och medarbetare larmar om att patientsäkerheten är hotad.

Det säger sig självt att situationen är ohållbar och har, om sanningen ska fram, varit så under en längre tid nu. Dels självklart för patienterna som inte får sin vård i tid, men också för medarbetarna som arbetar under extremt pressade förhållanden.

Till detta kommer vårdens sparbeting på närmre 400 miljoner kommande år. Ekvationen går helt enkelt inte ihop och det redan sluttade planet, med kraftigt ökade vårdköer och en ekonomi som blöder, riskerar att bli till ett stup om utvecklingen inte vänds å det snaraste.

Men en vändning kommer inte att ske av sig självt. Det är nu det behövs ett starkt ledarskap som allra mest. I vårt nyligen antagna valprogram är just ledarskap ett nyckelord. Vi har formulerat följande punkter om vad ledarskap för Östergötland betyder för oss:

- Vi tar tag i problem på riktigt, vi tillsätter inte en mängd tillfälliga projekt som lappar, lagar och inte sällan skapar nya problem. Vi värnar kärnverksamheterna. Skolan, sjukvården, omsorgen.

- Vi experimenterar inte. Beslut och förändringar ska baseras på vetenskap eller beprövad erfarenhet. Östergötland ska präglas av kontinuitet, stabilitet och förutsägbarhet. Politiska beslut och verksamheter ska utvärderas och resultaten öppet redovisas. Vi ska vara stolta över våra framgångar, men också ärliga med våra misslyckanden och vad vi har lärt oss av dem.

- Östergötlands framgångar ska komma hela länet till del. Östgötarna ska kunna förvänta sig en likvärdighet över länet, även om det inte betyder att vi behöver lösa uppgiften på samma sätt överallt. Det finns en styrka i att ibland göra olika, för att sedan lära sig av den bästa.

- Östgötamoderaterna kommer vara drivande för att öka samarbetet med kommuner och län runt om Östergötland. Goda relationer och kommunikationer är viktigt i östgötarnas vardag, liksom vi gemensamt behöver lösa östgötarnas behov av sjukvård tillsammans med andra regioner och aktörer.

- Alliansen är utgångspunkten för hur Moderaterna vill samarbeta och bygga koalitioner. I enskilda strategiska frågor söker vi blocköverskridande överenskommelser för att möjliggöra långsiktiga förutsättningar för invånare, företagare och medarbetare.

Som förtroendevald har man makten till låns och förtroende ska förtjänas varje dag. Det tar vi på största allvar och kommer fortsätta att göra vad vi kan, med ett starkt och erfaret lag, för ett ännu bättre Östergötland och – inte minst – för en sjukvård som finns där när du behöver den.

Christian Gustavsson (M)

förbundsordförande

Marie Morell (M)

oppositionsråd i Region Östergötland

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd i Region Östergötland