Debatt Svar på "Centern är ett helt nytt parti", Linda Westerlund Snecker (V) och Jessica Eek (V), 30/8.

Låt oss reda ut fakta. 2014 betalade Attendo 78 miljoner kronor i skatt. Det är 78 miljoner kronor mer än vad företrädare för Vänsterpartiet påstår i sin artikel att Attendo betalade i skatt samma år. 2017 betalade Attendo 207 miljoner kronor i skatt. Mest av alla omsorgsföretag i Sverige. Vinsten som Attendo gjorde förra året fördelades enligt följande: 30 procent delades ut till aktieägarna. 70 procent av vinsten gick tillbaka till verksamheten. De pengarna används bland annat för att möjliggöra uppförandet av nya platser i äldreomsorgen. Det gagnar inte bara Linköpings invånare, det stärker också den välfärd Vänsterpartiet säger sig slå vakt om.

Vi har funnits i Linköping under lång tid och våra verksamheter präglas av hög nöjdhet när det gäller medarbetare, anhöriga och brukare. 2016 utsågs Attendo Kärna Hemtjänst i Linköping till Sveriges bästa hemtjänst av Socialstyrelsen. Det är fakta som Linda Westerlund Snecker (V) och Jessica Eek (V) utelämnar i sin artikel. Låt oss, mot bakgrund av de enorma utmaningar som äldreomsorgen har idag, diskutera hur vi kan få till fler äldreboendeplatser med hög kvalitet, istället för att misskreditera olika driftsformer.

Gun Karlsson

regionchef Attendo

Henrik Edin

biträdande regionchef Attendo