Debatt Svar på "Upphandling av wifi är fel väg att gå".

Mikael Sanfridson (S) försöker i sin replik få det att framstå som att Moderaterna vill avbryta digitaliseringsarbetet inom äldreomsorgen, vilket såklart inte stämmer. Det vi vill är snarare att påskynda det och inte låta de boende på kommunens äldreboenden vänta på att kunna använda wifi till år 2020, som istället är Socialdemokraternas plan.

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har vid ett flertal tillfällen föreslagit att det, vid nya upphandlingar, ska ställas krav på vinnande utförare att tillhandahålla gratis wifi i gemensamhetslokaler till gagn för såväl boende som besökare. Och varje gång har Socialdemokraterna sagt nej till detta förslag. Istället lovar Sanfridsons Socialdemokraterna att alla äldreboenden ska få wifi men först år 2020. Vi vill inte vänta så länge.

Det är också anmärkningsvärt att Sanfridson (S) försöker måla ut oss som en bromskloss i digitaliseringsarbetet när Moderaterna i vårt budgetförslag för 2018 avsatte 5,9 miljoner kronor för driftskostnader för wifi i äldreboenden medan Koalitionen (S, MP, L) nöjde sig med ett långsammare införande och endast avsatte 1,4 miljoner. Frågan är vem som egentligen bromsar digitaliseringsarbetet.

Sanfridson säger sig vilja ha en likvärdighet på alla äldreboenden men med Socialdemokraternas politik har Linköping istället fått en djupt ojämlik äldreomsorg med fördelar till kommunens egna utförare jämfört de privata utförarna. Det är inte rätt väg att gå för att skapa en likvärdighet på alla äldreboenden.

Fredrik Lundén (M)

vice ordförande i äldrenämnden