Slutreplik på ”Brister finns – men vården är bra”, 7/6.

Den S-ledda majoriteten i Region Östergötland skriver att det ibland målas upp en felaktig bild som säger att det råder kris inom vården (Corren 7/6). Det får oss faktiskt att undra om de överhuvudtaget gjort besök i verkligheten – i sjukvården – under åren som de har styrt.

Träffar inte ni medarbetare som signalerar frustration och uppgivenhet i takt med att vårdplatser stängs ned?

Har ni inte tagit del av läkares brev om att patientsäkerheten inte längre kan garanteras? Känner ni inte till att cancerpatienter skickas till andra regioner för att få vård, eller att patienter riskerar att bli blinda i kön till ögonsjukvården?

Vad vill ni kalla det – om inte kris?

Vi träffar ofta medarbetare i vården för att lyssna på vad de har att säga. Och en sak är säker: Region Östergötland behöver bli en bättre arbetsgivare. Vi behöver hitta attraktiva lösningar för att få våra medarbetare att trivas och att stanna hos oss. I vår artikel (Corren 23/5) presenterade vi tre förslag:

1) En generell höjning av OB-tilläggen för alla personalkategorier i sjukvården

2) Möjliggör för fler arbetstidsmodeller i sjukvården

3) Fler möjligheter att göra karriär inom sjukvården

Dessa förslag kommenteras inte överhuvudtaget i svaret från S-majoriteten. Istället radar man upp 17 punkter vilka presenteras som åtgärder ”som behöver göras för att komma till rätta med situationen”. Det kan låta handlingskraftigt med 17 åtgärder. Men när vi läser punkterna går det snabbt att konstatera att inte ett enda förslag är nytt. Inte en enda ny åtgärd presenteras för att lösa vårdkrisen vi befinner oss i. Det är anmärkningsvärt.

Och även om S själva inte vill kommentera sitt eget mål (som lanserades stort innan de vann valet 2014), om att regionens arbetsplatser ska vara Sveriges mest attraktiva senast år 2020, kan vi konstatera att vi tycks vara långt därifrån. Region Östergötland behöver ett nytt ledarskap!

Marie Morell (M)

oppositionsråd

Fredrik Sjöstrand (M)

oppositionsråd

Maria Almesåker (M)

vice ordförande utskottet för personal- och kompetensförsörjning