Debatt Svar på "Östergötlands vård vid stupets rand", 5/9.

Moderaternas Marie Morell skriver i en debattartikel att den östgötska vården står på stupets rand. Denna domedagsprofetia visar tydligt på Moderaternas okunskap om den östgötska vården.

Östergötland rankas i många undersökningar bäst i landet. Vi är bland de bästa på tillgänglighet till vården, responstid för ambulanser, och mycket annat.

Vi socialdemokrater ser självklart att vården kommer att utmanas kommande år. Till stora delar handlar det om hur vi ska möta den åldrande befolkningen och det ökade tryck på vården som det medför. Men det handlar också om att ställa om vården till ett modernt system där digitala lösningar används mer, där vården kommer hem till människor och där operationer genomförs så snabbt som möjligt.

Invånarna i Östergötland ska känna sig trygga med att vården finns där för dem. Vårt mål är en vård i världsklass och för att nå dit krävs politisk vilja. Vi vill arbeta för en tillgänglig vård utan onödig väntan, hög medicinsk kvalitet, en jämlik vård och medarbetare som trivs på sitt arbete.

Moderaterna har ingen egen vision över vårdens framtid. Privatiseringar och skattesänkningar löser inte vårdens utmaningar. En socialdemokratisk ledd regering kommer skjuta till hundratals miljoner till Östergötland och en socialdemokratisk ledd regionledning kommer att ytterligare satsa på att utveckla, modernisera och effektivisera vården. Alla ska få den hjälp de behöver när de behöver den.

Mats Johansson (S)

ordförande regionstyrelsen

Kaisa Karro (S)

ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden