Den 5/12 2014 fullföljde Saab sitt överklagande av detaljplanen för kvarteret ­Konsuln 2 i Linköping.

Samhällsbyggnadsnämnden hade vid sitt oktobersammanträde 2014 beslutat om en detaljplan som skulle göra det möjligt att bygga cirka 170 lägenheter vid Stångån.

Eftersom bostadsministern lovat utfärda de bullerregler som kompromissats fram under hösten kunde Länsstyrelsen i Östergötland lugnt lägga överklagandehandlingarna längst ner i inkorgen. De nya bullerreglerna skulle göra det möjligt för Saab att genast dra tillbaka sitt överklagande. Då bostadsministern inte hann underteckna bullerförordningen före jul lovade han göra det meddetsamma i januari 2015.

Nu är januari slut. I fredags, 6/2 2015, hörde jag bostadsministern på morgonekot förklara att han var tvungen att läsa alla remissvar och att buller är en allvarlig hälso­fråga. Något löfte om att skriva på bullerförordningen fick vi inte höra. Att det saknas bostäder på många håll i landet skulle nog lösa sig när man kan bygga på Bromma.

Nu måste Länsstyrelsen i Östergötland ta beslut om Saabs överklagande. Beslutet måste rimligtvis följa det som bestämts om bland annat granntomten vid brandstationen. Miljööverdomstolen med instämmande av Högsta Domstolen har sagt att man får bygga bostäder på området. Även om Saab väljer att överklaga Länsstyrelsens beslut så kan rättsväsendet genom snabb handläggning visa att man förstår att bostäder behövs i Linköping.

Bostadsministern kan då lugnt fortsätta läsa remissvar åtminstone fram till nästa val.

Det är mycket som ska fungera när idéer ska bli verklighet i vår stad.