Den 25 november inleddes den årliga aktionen 16 dagar mot kvinnovåld, vilket uppmärksammas bland annat genom att lysa upp byggnader världen över i orange. Organisationen Zonta International med cirka 30 000 medlemmar manifesterar detta genom kampanjen Zonta Says No. I Linköping kommer vattentornet att lysa i orange och våra stadsdelar att prydas av orange band.

Vi Zontor säger nej till våld mot kvinnor och nej till barnäktenskap! I Sverige och Lettland finns cirka 2 000 medlemmar med stort engagemang i denna fråga.

Hur ser det ut i Linköping kommun?

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) polisanmäldes 2017 964 brott mot kvinnor över 18 år. Det innebär 80 anmälda brott per månad och 2,7 brott per dag. Siffror som stämmer till eftertanke.

Vad är Zontas mål?

Vi vill att våld, hot och trakasserier mot kvinnor ska upphöra. Barn ska få vara barn och ska inte kunna ingå äktenskap före myndighetsdagen.

Varför vill vi detta?

Vi anser att alla kvinnor ska kunna leva ett liv utan risk för våld, hot eller trakasserier.

Alla barn ska få möjlighet att vara barn och inte riskeras att bli bortgifta. I många länder, även i Sverige, berövas flickor sin barndom och självbestämmande och förlorar sin rätt till utbildning och ett värdigt liv.

Hur skall detta uppnås?

Vi vill att hela samhället genom släkt, vänner och bekanta, skolor och andra myndigheter informerar om gällande lagar och rätten till hjälp. Vi vill att alla vågar agera vid misstanke om brott. Fråga brottsoffret om du kan göra något och vid allvarlig misstanke kontakta polisen. Vi vill att rättsvårdande myndigheter aktivt arbetar för att misstänkt brott utreds och snabbt avgörs i domstol.

Tillsammans kan vi förändra – hjälper du oss?

Åsa-Britt Karlsson

klubbpresident i Linköping Zontaklubb

Zonta International District 21