M, KD, L och C har meddelat att de vill styra Linköping tillsammans och att de nu ska ta fram ett gemensamt politiskt program för detta. På klimat- och miljöområdet spretar allianspartiernas politik åt olika håll och vissa föreslår kraftiga nedskärningar i miljöbudgeten. Vi ser en allvarlig risk att många av de breda insatser vi gjort de senaste åren kommer att försvinna i ivern att minska kommunens utgifter.

Effekterna av klimatförändringarna har redan börjat märkas och allt fler klimatforskare varnar för att fönstret att agera i tid håller på att stängas. Kommande mandatperiod kan vara den sista möjligheten att hålla jorden inom spannet på 2 graders uppvärmning. Chansen att vi ska klara det målet är bara 5 procent och konsekvenserna om vi misslyckas är fatala.

En ny rapport från Stockholm Environment Institute visar att kommunerna har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle och att Sverige spelar en mycket viktig roll som föregångsland, även om vi också har mycket kvar att göra innan vi kan kalla oss hållbara. Vad vi i Linköping gör har därför stor betydelse.

Under den mandatperiod som nu tar slut har stora steg tagits för att vi ska nå målet att bli koldioxidneutrala i Linköping. Resultaten av vårt arbete är tydliga: Utsläppen sjunker, investeringarna i förnybar energi och biogas ökar markant, cykelinfrastrukturen är kraftigt förbättrad, flera viktiga styrdokument är på plats och mer värdefull natur är skyddad.

Nu behövs fortsatta krafttag, vi har inte tid att förlora en mandatperiod. När Naturskyddsföreningen utvärderade Alliansens tid vid makten på riksnivå för fyra år sedan hette rapporten ”Fyra förlorade år för miljön”. Efter fyra år med en S/MP-regering hette rapporten ”Ny fart i miljöpolitiken”. För allas vår skull hoppas jag att Alliansen i Linköping klarar utmaningen bättre än Alliansen på riksplanet gjorde förra gången de satt vid makten.

Vi vet att det är allvar nu! Vi måste storsatsa både på klimatanpassning, utsläppsminskningar och förnybar energiproduktion om vi ska klara utmaningarna. Men vi måste också ställa om vår livsstil, bygga en cirkulär ekonomi och konsumera på ett hållbart sätt. Att minska utsläppen behöver vara utgångspunkten i de beslut kommunen fattar.

Miljöpartiet föreslår därför att kommunen inför ett oberoende, lokalt klimatpolitiskt råd. Rådets uppdrag bör vara att utvärdera kommunens arbete för minskad klimatpåverkan och klimatanpassning, samt att i en årlig rapport föreslå förbättringar som bidrar till att kommunen når sina klimatmål. Inspirationen till rådet kommer från det nationella Klimatpolitiska rådet samt Lunds kommun som nyligen införde ett sådant. Ledamöterna i rådet får gärna ha sin förankring vid Linköpings universitet, där några av landets främsta klimatexperter finns.

Vi kommer fortsätta att vara en blåslampa för klimat- och miljöarbetet i Linköping, även om det blir i opposition. Klimatet kan inte vänta.

Rebecka Hovenberg (MP)

kommunalråd i Linköping