Sverigedemokraterna har alltid prioriterat pensionärer i sin budget, vilket visar sig även i den senaste skuggbudgeten. Vi har budgeterat för att avskaffa pensionärsskatten direkt, medan Socialdemokraterna stegvis minskar den under några år. Vi tar bort den särskilda löneskatten för äldre. Och för de som vill fortsätta arbeta vill vi se en skattereduktion och lagstadgad rätt till deltid.

Nyligen kunde man också läsa att var sjunde äldre riskerar fattigdom. Här är en övervägande andel kvinnor och det är dags att se över villkoren ordentligt för den här gruppen. Vi Sverigedemokrater börjar med att höja garantipensionen med omkring 1 000 kronor nu och har även budgeterat för ökade bostadstillägg med en miljard om året, vilket blir ungefär en tusenlapp för de mest ekonomiskt missgynnade pensionärerna. Vår regering har tillsatt en utredning om pensionerna som blir klar 2021.

I den socialdemokratiska historieskrivningen ingår mantrat att ”SD röstade ner sänkningen av pensionärsskatten”. I själva verket röstade SD naturligtvis i första hand på den egna budgeten och när den faller röstar man på den budget man anser är bäst.

För att möta behovet av särskilda boenden och trygghetsboenden för våra äldre tillför vi kommunerna ett investeringsbidrag. Vi vill också ha en översyn av reglerna för bostadstillägg så att det bättre följer hyressättningen.

Sverigedemokraterna budgeterar dessutom för att utvidga rut-avdraget och höjer taket till 100 000 för de över 65. Rut-avdraget gynnar också många som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Vi vill ha ett utökat tandvårdsbidrag på 900 kronor men ambitionen är på sikt att tandvården ska räknas in i den allmänna hälso- och sjukvården. Regeringen ökar tandvårdsbidraget till 600 kronor från och med april 2018. Inom det här området har regeringen tillsatt ännu en utredning som beräknas bli klar i mars 2020.

Vi Sverigedemokrater kan göra dessa utfästelser eftersom vi sparar in på migration och nyanländas etablering jämsides med en reformerad arbetsförmedling. Mellan 2015–2017 ökade dessa kostnader till 140 miljarder.

Att inte i första hand ta hand om och säkerställa ekonomin för våra egna medborgare innan man kallar sig humanitär stormakt är svårt att förstå. Att istället prioritera 9 000 afghaner är en för ett land mycket ovanlig prioritering. Eftersom vårt land tydligen har så god ekonomi vore det klädsamt att använda den till våra pensionärer. Förslagsvis börja med att höja garantipensionen och ge gratis tandvård till pensionärer. Om asylsökandes och illegala immigranters tandvård kostar 50 kronor varför inte göra detsamma för våra pensionärer?

Numera blir också svenska pensionärer hemlösa och lever på gatan. Det är skamligt att det fått gå så långt. Att inte ta hand om våra äldre som lade grunden till välfärdssamhället är ett svek av stora mått.

Christina Nilsson

riksdagskandidat för Sverigedemokraterna Östergötland